Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Aftale om regulering af pensioner opsagt

Høringssvar vedr. neutralisering af virkning på indkomstoverførsler som følge af afskaffelse af en helligdag

Regeringen har besluttet at opsige det nuværende aftale om reguleringen af pensioner og andre sociale ydelser. Formålet med den nu opsagte aftale var at sikre, at pensionen udviklede sig i takt med indkomsten for de erhvervsaktive.

Afskaffelsen af store bededag betyder, at lønmodtagere stiger ca. 0,45 pct. i indkomst i 2024, fordi der bliver en arbejdsdag mere. Efter de hidtil gældende principper vil det betyde en stigning i pensionen på 0,45 pct. i 2026. Denne stigning bliver ”neutraliseret” ved at nedsætte reguleringen med 0,45 pct. Nedsættelsen sker enten i 2026 eller 2027, da loven først kan sættes i kraft efter et folketingsvalg.

Ældre Sagen opfordrer til, at forslaget trækkes tilbage, fordi reguleringen af pensionen og andre overførsler i forvejen halter efter lønudviklingen, jf. Ældre Sagens åbne brev til regeringen.

Åbent brev til regeringen: Udlign det økonomiske efterslæb for pensionister nu

Pensionen er de senere år sakket klart bagud i forhold til lønudviklingen. Ældre Sagen har derfor sendt endnu en kraftig opfordring til regeringen om at gribe ind
Læs brev til regeringen

Sidst opdateret 18.04.2024