Søg på www.aeldresagen.dk
Logo
Kontakt os

Samfundsanalyse

Skriv til Samfundsanalyse på samfundsanalyse@aeldresagen.dk

Find og kontakt en af vores politiske konsulenter herunder.

Læs om vores politiske arbejde

 • Hent pressefoto

  Anna Wilroth

  Demens

  (Barselsorlov) Anna Wilroth er ansvarlig for Ældre Sagens politiske arbejde med psykisk sygdom hos ældre. Hun beskæftiger sig også med området en værdig afslutning på livet, der omfatter emner som palliation, genoplivning og livsforlængende behandling. Desuden er Anna ansvarlig for den politiske indsats på demensområdet.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  aw@aeldresagen.dk
  Twitter
  @annawilroth
  LinkedIn
  Se profil
 • Hent pressefoto

  Claus Blendstrup

  Økonomi

  Claus Blendstrup er ansvarlig for området, der beskæftiger sig med pensionisters økonomi. Det omfatter bl.a. emner som boligydelse, folkepension, private pensioner, pensionsbeskatning og personskat.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  cb@aeldresagen.dk
 • Hent pressefoto

  David Vincent Nielsen

  Ensomhed

  David Vincent Nielsen er ensomhedskonsulent i Ældre Sagen og sidder desuden i Styregruppen for Folkebevægelsen mod Ensomhed. David er ekspert i nationale ensomhedsdata og særlige risikogrupper. Han beskæftiger sig med forebyggelse og bekæmpelse af ensomhed på tværs af aldersgrupper og med dannelse af fællesskaber og særlige indsatser for ældre.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  dvn@aeldresagen.dk
  Twitter
  @DavidNielsen16
  LinkedIn
  Se profil
 • Hent pressefoto

  Dorthe Bjerremand Erichsen

  Retssikkerhed | Velfærdsteknologi

  Dorthe er ansvarlig for retssikkerhed. Retssikkerhed handler bl.a. om at sikre, at ældre får korrekte afgørelser om hjælp fra kommunen, og at alle kan klage og få hjælp til klagen. Dorthe er også juridisk ansvarlig for menneskerettigheder og for det socialretlige område som bl.a. omfatter servicelovens regler om fx hjemmehjælp, aflastning, hjælpemidler og magtanvendelse samt anden social lovgivning.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  dbe@aeldresagen.dk
  LinkedIn
  Se profil
 • Hent pressefoto

  Lars Linderholm

  Lars Linderholm har ansvaret for frivilligområdet i Ældre Sagen. Hans ekspertiseområder er frivillighed, foreningsudvikling og civilsamfundets rolle i det danske samfund. Det omfatter rekruttering og motivering af frivillige, organisering af lokale aktiviteter, udvikling af nye organisationsformer, samspillet med kommuner og andre aktører om at nå udsatte målgrupper samt lokalt indflydelsesarbejde i forhold til kommunerne.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  ll@aeldresagen.dk
  Twitter
  @lars_linderholm
  LinkedIn
  Se profil
 • Hent pressefoto

  Louise Kambjerre Scheel

  Digitalisering | Sundhed

  Louise Kambjerre Scheel er ansvarlig for det digitale område, der vedrører digitaliseringen i samfundet både inden for det offentlige og private. Louise tager som jurist desuden del af det sundhedspolitiske arbejde, særligt med fokus på patientrettigheder og retssikkerhed herunder retten til befordring til og fra behandling.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  lks@aeldresagen.dk
  LinkedIn
  Se profil
 • Hent pressefoto

  Marie Høysholdt

  Økonomi | Arbejdsmarked

  Marie Høysholdt har overordnet overblik og indsigt i områderne ’pensionisters økonomi’, ’seniorer på arbejdsmarkedet’ og ’værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet’. Herudover arbejder hun med dataunderstøttelse og dokumentation af Ældre Sagens politiske arbejde med særligt fokus på sundhedsområdet.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  mah@aeldresagen.dk
  LinkedIn
  Se profil
 • Hent pressefoto

  Marie Lilja Jensen

  Pårørende

  Marie Lilja Jensen er ansvarlig for pårørendeområdet. Hun har en bred viden om pårørendes indsats og vilkår og om, hvor meget og hvordan det påvirker både helbred, livskvalitet og arbejdsliv, når man som pårørende hjælper. Hun udtaler sig bredt om pårørende til svækkede ældre og arbejder for politiske tiltag, der kan forbedre pårørendes vilkår, og med initiativer og tiltag, der kan forbedre samarbejdet mellem medarbejdere og pårørende. Sammen med Marie Lenstrup er Marie Lilja Jensen forfatter til bogen "200 gode råd til pårørende om plejehjem" (2021).

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  mj@aeldresagen.dk
  Twitter
  @MarieLiljaJense
 • Hent pressefoto

  Marlene Rishøj Cordes

  Bolig | Trafik

  Marlene er ansvarlig for områderne transport, mobilitet og boligforhold. Transport og mobilitetsområdet indebærer bl.a. adgang til offentlig transport, kørekort og generel færdsel. Boligforhold dækker over emner som opførelse af nybyggeri, renovering, ældrevenlige boliger og seniorbofællesskaber.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  mrc@aeldresagen.dk
  LinkedIn
  Se profil
 • Hent pressefoto

  Martin Stabell

  Økonomi

  (Orlov) Martin Stabell er ansvarlig for området ’værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet’. Det omfatter bl.a. emner som udvikling i folkepensionsalderen, seniorpension og tidlig pension. Martin arbejder også med dataunderstøttelse og dokumentation af Ældre Sagens politiske arbejde.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  mst@aeldresagen.dk
  LinkedIn
  Se profil
 • Hent pressefoto

  Merima Ljubovic

  Pårørende

  Merima Ljubovic er ansvarlig for Ældre Sagens politiske indsats på pårørendeområdet. Hun udtaler sig bredt om pårørende og arbejder for at påvirke politiske tiltag, der kan forbedre pårørendes vilkår. Dette indebærer bl.a. deltagelse i indflydelsesarbejde samt politikudvikling, med det formål at påvirke relevante beslutningstagere til at implementere tiltag, der sikrer, at pårørende i højere grad føler sig set, hørt og støttet i deres vigtige rolle – både i praksis og i lovgivningen.

  Telefon
  70 20 30 31 (pressetelefon)
  Email
  mlj@aeldresagen.dk
 • Hent pressefoto

  Michael Bo Christensen

  Michael Bo er souschef i afdelingen Samfundsanalyse og har ansvaret for udvikling og koordinering af den politiske interessevaretagelse.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  mbc@aeldresagen.dk
  Twitter
  @mic_bo
  LinkedIn
  Se profil
 • Hent pressefoto

  Michael Teit Nielsen

  Michael Teit Nielsen har det overordnede ansvar for afdelingen Samfundsanalyse. Han er også ansvarlig for Ældre Sagens indflydelsesarbejde herunder emner som pension, arbejdsmarked, sundhedsvæsen, hjemmepleje, værdighed og digitalisering.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  mtn@aeldresagen.dk
  Twitter
  @MtnTeit
 • Hent pressefoto

  Mirjana Saabye

  Sundhed | Ældre patienter

  Mirjana er ansvarlig for det sundhedspolitiske område med fokus på ældre patienter i sundhedsvæsenet og deres behov for værdig og sammenhængende behandling mellem sygehus, kommune og egen læge. Hun har også indgående viden om ældre patienter med flere sygdomme, deres oplevelser af værdighed og patientinddragelse.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  ms@aeldresagen.dk
  Twitter
  @MirjanaSaabye
 • Hent pressefoto

  Nina Bruun

  Plejehjem

  Nina Bruun er ansvarlig for området plejehjem. Det omfatter emner som det gode liv på plejehjem, personalenormering og -kompetencer, den daglige pleje og omsorg, mad og måltider, tilsyn, brandsikkerhed mv.

  Telefon
  70203031 (pressetlf.)
  Email
  nb@aeldresagen.dk
  Twitter
  @ninabruuns
  LinkedIn
  Se profil
 • Hent pressefoto

  Per Tostenæs

  Hjemmehjælp | Rehabilitering | Rekruttering

  Per er ansvarlig for områderne hjemmehjælp, rehabilitering og velfærdsteknologi. Hans områder dækker endvidere over temaer som frit valg, daghjem, dag- og aktivitetscentre, drift af hjemmepleje herunder personalesammensætning, økonomi mv.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  pto@aeldresagen.dk
  Twitter
  @tosten_s
 • Hent pressefoto

  Rikke Hamfeldt

  Sundhed

  Rikke er ansvarlig for det sundhedspolitiske område, der omfatter emner som ernæring, genoptræning, tandsundhed og medicin. Fokus er på ældre patienter med flere sygdomme og at sikre en sammenhængene behandling.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  rh@aeldresagen.dk
  Twitter
  @Rhamfeldtp
 • Hent pressefoto

  Sarah Skafte

  Fremtidsstudiet

  Sarah arbejder som projektleder på Ældre Sagens Fremtidsstudie, som er et forløbsstudie, der har til formål at skabe indblik i oplevelser, forventninger og drømme til livet og fremtiden blandt danskere mellem 50 og 89 år. Sarah er desuden ansvarlig for Ældre Sagens politiske indsats på demensområdet, mens Anna Wilroth er på barsel.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  ss@aeldresagen.dk
  Twitter
  @SarahSkafte
  LinkedIn
  Se profil
 • Hent pressefoto

  Signe Mathilde Dalsgård

  Værdighed

  Signe arbejder som projektleder på Ældre Sagens Drømmekommune-projekt. Projektet har til formål at bidrage til ældres livskvalitet og styrke oplevelsen af værdighed i den hjælp og støtte, ældre modtager.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  smd@aeldresagen.dk
  LinkedIn
  Se profil
 • Hent pressefoto

  Thomas Holberg

  Arbejdsmarked

  Thomas Holberg er ansvarlig for området ’seniorer på arbejdsmarkedet’. Det omfatter spørgsmål vedr. seniorers muligheder og udfordringer på arbejdsmarkedet, synliggørelse af seniorers kompetencer og ressourcer, indretning af arbejdsmarkedet til længere arbejdsliv og opgør med aldersdiskrimination m.m.

  Telefon
  7020 3031 (pressetlf.)
  Email
  tho@aeldresagen.dk
  Twitter
  @thomasholberg
  LinkedIn
  Se profil

Se Ældre Sagens politiske mærkesager

Ældre Sagen kæmper for et bedre samfund på en lang række områder. Læs om vores mærkesager, synspunkter og undersøgelser.
Se alle mærkesager