Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Nævn for sundhedsapps

Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Nævnet for Sundhedsapps

Ældre Sagen har henvist til det oprindelige høringssvar af 16. august 2023 om etablerings af Nævnet for Sundhedsapps.

I dette høringssvar gentager vi blandt andet nogle af de samme pointer i forhold til sammensætning af nævnet samt kriterier for bedømmelse af apps.

Plads til alle i en digital verden

Ældre Sagen arbejder for, at der er plads til alle i samfundet – såvel digitale som digitalt udfordrede.
Læs mere om mærkesagen digitalisering

Sidst opdateret 18.04.2024