Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Lov om betalinger

Høringssvar vedr. udkast til lov om ændring af lov om betalinger

Ældre Sagen har gjort opmærksom på, at det ikke er en overraskende udvikling, at der betales med flere 1000-kronesedler som følge af, at de bliver ugyldige efter 31. maj 2025.

Ældre Sagen har i den forbindelse påpeget, at det skal være let og sikkert for alle – ikke kun de erhvervsdrivende – at håndtere 1000-kronesedlerne i den resterende tid, hvor de er gyldige.

Vi udtrykker desuden, at vi er bekymrede for, at den foreslåede ændring skaber problemer for lovlydige mennesker, som legitimt ønsker at betale med deres kontanter.

Vi mener, at formålet med at undgå problematiske køb kan opnås ved en lavere grænse og foreslår derfor, at grænsen sættes ved 250 kr., således at detailhandlen vil være forpligtet til at modtage en 1000-kroneseddel ved køb af varer, hvis værdien samlet set er 250 kr. eller mere. Samtidig understreger vi, Ældre Sagen grundlæggende er modstander af tiltag, der besværlig gør det at være kontantkunde, og at vi generelt ser med bekymring på forslag, der gør det vanskeligere at benytte kontanter.

Vi foreslår desuden, at bankerne løfter deres samfundsansvar og spiller en større rolle, og vi opfordrer til, at bankerne bliver en konstruktiv del af løsningen for både kunder og detailhandel ved at gøre det muligt at indsætte kontanter i lokale filialer.

Plads til alle i en digital verden

Ældre Sagen arbejder for, at der er plads til alle i samfundet – såvel digitale som digitalt udfordrede.
Læs mere om mærkesagen digitalisering

Sidst opdateret 18.04.2024