Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Permanent uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats

Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Permanent uddannelsesløft med forhøjet dagpengesats på 110 pct.)

Ældre Sagen har udtalt støtte til lovforslag om at permanentgøre retten til uddannelsesløft med forhøjet dagpenge på 110 %. Forslaget forventes behandlet i forbindelse med finansloven for 2024. Forslaget forbedre muligheden for blandt andet at rekruttere flere til SOSU-uddannelserne. Et område, hvor der i dag er massiv mangel på såvel elever som færdigt uddannet personale. Ældre Sagen har stillet samme forslag ved flere lejligheder senest i forbindelse med vores forslag til nye tiltag i finansloven for 2024.

Hjemmehjælp der passer til den enkeltes behov

Der skal altid være mulighed for god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.
Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp

Sidst opdateret 06.11.2023