Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Reform af personskat

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven og forskellige andre love (Udmøntning af dele af aftale om reform af personskat)

Med forslaget fordels der skattelettelser på godt 10 mia. kr. brutto, der går til erhvervsaktive i form af højere beskæftigelsesfradrag og lavere topskat.

Der er behov for større arbejdsudbud, men vi finder, at forslaget bidrager til at skævvride den økonomiske balance mellem dem, der aktuelt er i arbejde, og dem, der tidligere har været i arbejde og bidraget til opbygningen af velfærdssamfundet.

Ældre Sagen har foreslået, at der indføres et pensionistfradrag på linje med beskæftigelsesfradraget, dvs. ligningsmæssigt fradrag beregnet som en procent af den skattepligtige sociale pension. Det vil være socialt balanceret, fordi den sociale pension er højest for pensionister med lav indkomst, sådan at fradraget bliver fradraget højest for pensionister med lav indkomst.

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

Ældre Sagen arbejder for et pensionssystem, der sikrer en tryg økonomi for alle pensionister i Danmark. Derudover skal den enkelte pensionist have mulighed for at tilpasse økonomien efter egne muligheder, ønsker og behov.
Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 18.04.2024