Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft

Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og udlændingeloven

Ældre Sagen har afgivet høringssvar om bl.a. ændring af udlændingelovgivningen, så der kan åbnes op for op til 1.000 social- og sundhedshjælpere fra andre lande.

Ældre Sagen stiller sig positivt overfor ændringen, men kræver samtidig, at der skal sikres tilstrækkelige danskkundskaber samt viden om dansk kultur mm.

Ældre Sagen kræver akutplan for ældreplejen

Eksemplerne på uværdig ældrepleje vælter ud fra hele landet. Grænsen er for længst overskredet, mener Ældre Sagen og kræver akut handling.
Læs mere her

Sidst opdateret 12.04.2024