Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Motion

Motion styrker dit helbred

Leg dig i form med bold og holdspil

Holdspil som motionsform er for alle. Det er nemt at komme i gang med, og forskning viser, at det øger din sundhed.

Der er mange gode grunde til at overveje motionsholdspil som træningsform. Det er nemt at komme i gang med. Det kan spilles af alle, uanset alder og erfaring, og så viser forskning fra Københavns Universitet, at det øger sundheden på flere områder.

Hvad er motionsholdspil?

Motionsholdspil kan spilles som floorball, keglebold eller lignende – også selv om du aldrig har prøvet nogle af delene før.

Der er få deltagere på holdene, fx tre mod tre eller fire mod fire. Der er ingen dommer, turneringer, taktisk træning, tacklinger eller fysisk kontakt.

Det kan spilles af både mænd og kvinder. Fx siddende i en rundkreds eller med højere intensitet på en bane, så det passer til deltagerne.

Ved motionsholdsport er fokus på at lege og at udvikle tekniske og fysiske færdigheder, mens man har det sjovt. Holdspillene bliver typisk spillet på små baner, så man behøver heller ingen idrætshal.

Læs også: Tips til motion, når du bliver ældre

Fordelene ved holdsport

Motionsholdspil er en sund og effektiv motionsform, som kan dyrkes i uformelle rammer, hvor de gode oplevelser vægtes højt. Motionsholdspil er en god måde at komme i form på, fordi:

  • Du er fysisk aktiv
  • Du glemmer tid og sted, fordi der er et element af leg i motionsholdspil
  • Du er sammen med andre mennesker.

Holdspil kan tilpasses, så det kan spilles af alle – uanset niveau eller mobilitet. Det er både for friske og rørige samt mindre mobile. Derudover er risikoen for alvorlige skader betydelig mindre end ved traditionelle boldspil, hvis træningen gribes korrekt an.

Læs artiklen om motionshold-spil i Ældre Sagen Haderslev

Øg din sundhed med holdspil

Spiller du 2 x 24 minutter om ugen i en periode på 12 uger eller mere viser forskning, at:

  • Din fysiske formåen bliver bedre i forhold til reaktionsevne, hurtighed og koordinationsevne. Det forbedrer evnen til at klare hverdagsaktiviteter.
  • Fald i LDL-kolesterol, som har betydning for dannelsen af åreforkalkning.
  • Fald i triglycerider (fedt i blodet), som mindsker risikoen for hjertekarsygdomme.
  • Du taber krops- og mavefedt, som mindsker risikoen for udviklingen af livsstilssygdomme.
  • Forbedret insulinfølsomhed, som mindsker risikoen for udviklingen af type 2 diabetes samt reducerer forværringen, hvis du allerede lever med type 2 diabetes.
  • Positive forandringer i hjertefunktionen, som øger den fysiske kapacitet samt mindsker risikoen for hjertekarsygdomme.

Se video om motionsholdspil på Torstorp Pleje- og Rehabiliteringscenter

Sådan kommer du i gang med boldspil i Ældre Sagen

I nogle af Ældre Sagens lokalafdelinger er der allerede oprettet boldspilshold, som du kan melde dig på. Start med at kontakte din lokalafdeling. Hvis der ikke er et boldspilshold nu, kan du måske være med til at starte et op. 

Du kan også tage kontakt til din lokale idrætsforening og se, om der er et hold der, du kan komme på.

Find din lokalafdeling

Læs mere om holdspil på Københavns Universitets hjemmeside www.holdspil.ku.dk


Kilde: Center for Holdspil og Sundhed Institut for Idræt og Ernæring

Sidst opdateret 19.06.2024