Journalføring

Høringssvar vedr. ny bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse, overdragelse m.v.)

Ældre Sagen finder det vigtigt, at patienter har mulighed for selv at kunne følge med i egen behandling og blive støttet bedst muligt i inddragelse i mødet med sundhedsvæsenet. I den sammenhæng ser vi det som afgørende, at en patientjournal ikke kun betragtes som det sundhedsfaglige personales redskab, men i lige så høj grad er patientens, og at en ny bekendtgørelse om journalføring derfor bør afspejle dette.  

Nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet

Ældre Sagen arbejder for, at du oplever en sikker og værdig behandling, når du bliver syg.

Læs mere om mærkesagen sundhedsvæsen

Sidst opdateret 16.12.2020