Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

I listen herunder finder du Ældre Sagens høringsvar. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til høringssvarene, eller hvis du har brug for høringssvar, der er mere end to år gamle.

Kontakt Ældre Sagen

 • Adgang i Rigsarkivet for ansøgere om tidlig pension

  Høringssvar vedr. lovforslag angående særlig adgang i Rigsarkivet

  Dato:
  21. sep 2021
  Emne:
  Type:
  Høringssvar
 • Administrativ forenkling kan komme til at koste ATP-pensionister penge

  Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af ATP-loven mv.

  Dato:
  17. aug 2023
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Afskaffelse af grøn check for ikke-pensionister samt nedsættelse af elafgift

  Høringssvar vedr. forslag til Lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter og ligningsloven (nedsættelse af den almindelige elafgift, afskaffelse af grøn check for ikkepensionister m.v. og forhøjelse af det maksimale beskæftigelsesfradrag)

  Dato:
  31. mar 2022
  Emne:
  Boligforhold, Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Afskaffelse af håndværkerfradrag

  Høringssvar vedr. lovforslag om afskaffelse af fradragsret for håndværksydelser efter BoligJobordningen

  Dato:
  13. jan 2022
  Emne:
  Pension, Dagligdag
  Type:
  Høringssvar
 • Afskaffelse af modregning af arbejdsindtægt i pensionen

  Høringssvar vedrørende lovforslag om afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af ægtefælle eller samlevers arbejdsindtægt samt sikring mod frakendelse af førtidspension i en treårig periode m.v.

  Dato:
  18. mar 2022
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Afskaffelse af store bededag

  Høringssvar vedr. forslag til lov om konsekvenserne ved afskaffelsen af store bededag som helligdag.

  Dato:
  24. jan 2023
  Emne:
  Arbejdsmarked, Økonomi
  Type:
  Høringssvar
 • Aftale om regulering af pensioner opsagt

  Høringssvar vedr. neutralisering af virkning på indkomstoverførsler som følge af afskaffelse af en helligdag

  Dato:
  04. mar 2024
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Ajourføring af Bygnings- og Boligregistret

  Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om ajourføring af Bygnings- og Boligregistret (BBR)

  Dato:
  18. okt 2022
  Emne:
  Boligforhold
  Type:
  Høringssvar
 • Aldersopsparing

  Høringssvar vedr. udkast til forslag til lov om ændring af pensions-beskatningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, aktieavancebeskatnings-loven og kursgevinstloven

  Dato:
  23. sep 2021
  Emne:
  Pension
  Type:
  Høringssvar
 • Anbefalinger for fysisk aktivitet

  Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens udkast til reviderede anbefalinger for fysisk aktivitet

  Dato:
  07. nov 2022
  Emne:
  Sundhedsvæsen, Dagligdag
  Type:
  Høringssvar

Resultater 1-10 ud af 80

Vidensbank

Ældre Sagens vidensbank om ældre

Få ny viden om ældre i Ældre Sagens vidensbank om den ældre befolkning i Danmark indeholder unikke undersøgelser, analyser, tal og statistik om ældre i Danmark. 
Kontakt

Presse

Kontakt Ældre Sagens pressetelefon på +45 7020 3031.
Kontakt

Find ekspert

Ældre Sagens konsulenter er specialister i ældrelivet i Danmark. Kontakt os, hvis du har spørgsmål til vores vidensbank og vores politiske mærkesager.

Se Ældre Sagens politiske mærkesager

Ældre Sagen kæmper for et bedre samfund på en lang række områder. Læs om vores mærkesager, synspunkter og undersøgelser.
Se alle mærkesager