Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Afskaffelse af modregning af arbejdsindtægt i pensionen

Høringssvar vedrørende lovforslag om afskaffelse af indtægtsregulering af folke-, senior- og førtidspension på grund af ægtefælle eller samlevers arbejdsindtægt samt sikring mod frakendelse af førtidspension i en treårig periode m.v.

Som led i aftalen om en ny reformpakke for dansk økonomi er det aftalt at afskaffe modregningen af arbejdsindtægt i folkepensionen og delvist i andre sociale pensioner.

Ældre Sagen støtter aftalen, fordi det vil bidrage med mere arbejdskraft i en tid, hvor både den offentlige og den private sektor efterspørger flere hænder.

Der er nu sendt et lovforslag i høring, som afskaffer modregningen af en ægtefælles/samlevers arbejdsindtægt i en folke-, førtids- eller seniorpensionists egen pension. Lovforslaget gælder fra 2023.

Det indgår også i aftalen, at modregningen af egen arbejdsindkomst i folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg skal afskaffes, men denne del af lovgivningen er udskudt til efteråret. Ifølge aftalen skal afskaffelsen af modregning i eget grundbeløb og pensionstillæg have tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Efter vores opfattelse er det ærgerligt, at denne del af aftalen ikke gennemføres nu, fordi det vil have større virkning på arbejdsudbuddet, hvis man rent faktisk får udbetalt mere i pension, når man fortsat arbejder, end at man får at vide, at man får en efterregulering af pensionen i 2024.

Herudover er vi bekymrede for, at den foreslåede regel om, at (ny) førtidspension kan gøres hvilende, hvis indkomsten fra erhvervsarbejde overstiger 220.000 kr., men at pensionen ikke kan frakendes i en treårig periode, vil give en falsk tryghed.

Alle pensionister skal have en tryg økonomi

ÆLDRE SAGEN ARBEJDER FOR ET PENSIONSSYSTEM, DER SIKRER EN TRYG ØKONOMI FOR ALLE PENSIONISTER I DANMARK. DERUDOVER SKAL DEN ENKELTE PENSIONIST HAVE MULIGHED FOR AT TILPASSE ØKONOMIEN EFTER EGNE MULIGHEDER, ØNSKER OG BEHOV.
Læs mere om mærkesagen pension

Sidst opdateret 29.08.2022