Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Folkepension

Guide til regler og satser for kommende og nuværende pensionister

Gem din pension til senere

Hver tiende fortsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen. Hvis du venter med at få udbetalt din pension og du fortsætter med at arbejde, får du en højere folkepension.

 

Du kan udsætte din folkepension, hvis du har nået folkepensionsalderen og arbejder mere end 750 timer i kalenderåret.

Det kaldes opsat pension, når du udskyder udbetalingen af din folkepension til senere.

Du behøver ikke længere søge om folkepension for at udsætte den

Du behøver ikke søge om folkepension, før måneden inden du ønsker at få folkepensionen udbetalt. Hvis du fortsætter med at arbejde, når du når alderen for folkepension, er det dog en god idé at søge Udbetaling Danmark om opsat pension.

For hvis det viser sig, at du ikke opfylder beskæftigelseskravet på de 750 timer, kan du kun få erstatning i form af et engangsbeløb, hvis du har søgt om at få pensionen opsat.  

Når du så skal have din opsatte pension, skal du huske at søge om den. Den kommer ikke automatisk, fordi du stopper med at arbejde.

Vær opmærksom på, at hvis du har udsat din folkepension, så får din ægtefælle ikke udbetalt det tillæg, du har optjent, hvis du dør.

Læs mere om, hvordan du søger folkepension på www.borger.dk

Du kan udsætte pensionen i op til 10 år

Du kan sætte din pension på pause i op til 10 år. Jo flere måneder du arbejder uden pension, jo større bliver pensionen, når du skal have den udbetalt.

Når du udskyder udbetalingen af din folkepension, optjener du et ventetillæg. Jo længere tid du udskyder din folkepension desto mere optjener du i ventetillæg. Når du senere vælger at få din folkepension udbetalt betyder det, at du vil få et tillæg til din folkepension.

Fra den 1. juli 2018 kan du vælge mellem tre måder at få udbetalt dit ventetillæg på for de perioder, hvor du har haft din folkepension udskudt efter den 1. juli 2018. 

  • Livsvarigt ventetillæg til din folkepension
  • 10-årigt forhøjet ventetillæg til din folkepension, både grundbeløb og pensionstillæg
  • Engangstillæg for dit grundbeløb og 10-årigt forhøjet ventetillæg til dit pensionstillæg.

Læs mere om udskudt folkepension på www.borger.dk

De to sidste valgmuligheder gælder kun for den periode efter 1. juli 2018, hvor du har udskudt pensionen. Har du også udskudt pensionen for en periode, der ligger før 1. juli 2018, kan du udelukkende få livsvarigt ventetillæg for denne del af udsættelsen.

Hvem kan have fordel af at udsætte sin pension

Det er individuelt, om det kan være en fordel at udsætte sin pension, eller at lade arbejdsindkomsten blive modregnet i folkepensionen år for år.

For vi ved jo ikke, hvor længe vi lever, og hvor længe vi kan få glæde af en forhøjet folkepension. Det er et valg, du selv må træffe. 

Et eksempel er, at hvis du udskyder din folkepension, fra du er 67 år, til du er 72 år, så vil du få en forhøjet pension med cirka 34 procent resten af livet. 

Hvis du har nået folkepensionsalderen, og din arbejdsindkomst er så høj, at du hverken kan få grundbeløb eller pensionstillæg, så vil du have en klar fordel ved at udsætte din folkepension. 

Udsætte pensionen eller ej?

Fortsætter du med at arbejde efter, du har nået folkepensionsalderen, og kan du opretholde en del af din folkepension ved siden af din arbejdsindkomst, så overvej, om det er bedre for dig at få udbetalt den del af pensionen, du er berettiget til.

Læs mere om opsat pension i håndbogen "Værd at vide"

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores rådgivere, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Sidst opdateret 30.11.2022