Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Folkepension

Guide til regler og satser for kommende og nuværende pensionister

Arbejd og få samtidig fuld folkepension

Fremover vil du som folkepensionist kunne have en arbejdsindtægt og alligevel få fuld folkepension.

Artiklen kort

Indtægt nedsætter ikke din folkepension

Nu kan du som folkepensionist både have en arbejdsindtægt og samtidig få fuld folkepension.

Lovændringen omfatter ikke dig, der modtager seniorpension, førtidspension eller efterløn.

Hvis du som folkepensionist har andre skattepligtige indtægter, så som pensioner eller kapitalindkomst, kan indtægterne fortsat nedsætte pensionstillægget.

Læsetid 1-2 minutter

_________________

Den 1. januar 2023 trådte nye regler i kraft, der betyder, at din samlevers eller ægtefælles arbejdsindtægt ikke længere påvirker beregningen af din folkepension og personlige tillægsprocent, seniorpension eller førtidspension.

Læs artiklen: Din ægtefælles arbejdsindtægt påvirker ikke din folkepension

Din arbejdsindtægt vil fremover ikke nedsætte din folkepension

Den 1. juni 2023 blev det vedtaget, at du som folkepensionist ikke vil blive modregnet i din folkepensions grundbeløb eller pensionstillæg på grund af din egen arbejdsindtægt.

Det vil sige, at du som folkepensionist kan have en arbejdsindtægt og alligevel få fuld folkepension.

Seniorpension, førtidspension og efterløn modregnes stadig

Lovændringen omfatter ikke dig, hvis du modtager seniorpension, førtidspension eller efterløn.

Hvornår gælder de nye regler fra?

Ændringen har virkning fra 2024 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023. Det betyder, at du får beregnet din folkepension efter de nuværende regler i hele 2023, og så vil du få den efterreguleret i 2024.

Pensioner og kapitalindkomst kan fortsat nedsætte pensionstillægget

Hvis du som folkepensionist har andre skattepligtige indtægter, kan indtægterne fortsat nedsætte pensionstillægget, hvis indtægterne er over 93.400 kr. pr. år for enlige eller 187.100 kr. pr. år for gifte/samlevende (2024).

Andre skattepligtige indtægter kan fx være andre pensioner eller kapitalindkomst.

Læs Beskæftigelsesministerens pressemeddelelse

Spørgsmål?

Kontakt Ældre Sagens rådgivning, hvis du har spørgsmål til beregning af folkepension. Du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen for at få hjælp af vores dygtige jurister, økonomer og socialrådgivere. 

Kontakt rådgivningen

Sidst opdateret 22.02.2024