Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Folkepension

Guide til regler og satser for kommende og nuværende pensionister

Tjek din årsopgørelse for pension

Er du pensionist, får du årsopgørelsen for din pension fra Udbetaling Danmark i juni måned. Den viser, om du har fået det rigtige i pension.

Artiklen kort

Tjek din årsopgørelse

Du får din årsopgørelse fra Udbetaling Danmark i juni måned hvert år.

Her kan du se Udbetaling Danmarks opgørelse over, om du har fået det rigtige i pension.

Hvis du har fået for lidt i pension, skal du have pension efterbetalt.

Hvis du skal betale penge tilbage, kan det være fordi, du har haft kapitalindkomst, fra for eksempel renteindtægter eller aktieudbytte.

Læsetid 2-3 minutter

__________________

Udbetaling Danmark opgør hvert år, om du har fået det rigtige i pension ud fra årsopgørelsen fra SKAT.

Du får årsopgørelsen fra Udbetaling Danmark i løbet af juni måned. Hvis du er selvstændig eller af andre grunde har en udvidet selvangivelse, får du dog først opgørelsen i september måned. Det gælder også, hvis du er gift/samlevende med en selvstændig.

Langt de fleste får at vide, at de har fået det rigtige i pension. Men det kan være, at du har pension til gode, eller skal betale penge tilbage. 

Forstå beregningen

Brevet fra Udbetaling Danmark indeholder oplysninger om opgørelsen af pensionen. Hvis du ikke umiddelbart kan genkende tallene i opgørelsen, kan du finde hjælp på Borger.dk til, hvordan tallene skal forstås.

Du kan få tilsendt den fulde beregning ved at ringe til Udbetaling Danmark på telefonnummer 70 12 80 61, hvis du ønsker at se alle detaljer i beregningen.

Få penge tilbage

Hvis du har fået for lidt i pension, skal du have pension efterbetalt.

Pengene kommer automatisk ind på din konto sammen med din folke- eller førtidspension for juli måned.

Betal pension tilbage

Du skal betale pension tilbage, hvis du har fået udbetalt for meget i pension sidste år.

Udbetaling Danmark sender et brev til dig med en vejledning om, hvordan du skal betale pengene tilbage.

Hvis du skal betale penge tilbage, kan det være fordi, du har haft kapitalindkomst – fx renteindtægter eller aktieudbytte, som overstiger det beløb, der står i din forskudsopgørelse hos SKAT. Det kan være meget svært at forudse aktieudbytte.

Det en god idé ikke at sætte renteindtægt eller aktieudbytte for lavt på forskudsopgørelsen, hvis du vil undgå at skulle betale pension tilbage næste år – og i øvrigt at forskudsopgørelsen hos SKAT altid viser de aktuelt forventede indtægter.

Hold øje med e-Boks eller postkasse

Du får årsopgørelsen i din e-Boks. Hvis du er fritaget for digital post, får du den i din postkasse.


Se videoen, der er udarbejdet af Udbetaling Danmark

Sidst opdateret 04.07.2024