Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Folkepension

Guide til regler og satser for kommende og nuværende pensionister

Får du det rigtige i pension?

Din pension bliver beregnet ud fra din forskudsopgørelse. Du bør tjekke, at oplysningerne er korrekte, så du får det rigtige udbetalt i pension.

Artiklen kort

Får du det rigtige i pension?

Bliver du pensionist i løbet af året, har du pligt til at oplyse om dine indtægter til Udbetaling Danmark.

Hvis du er pensionist ved årets begyndelse, bliver din pension beregnet ud fra forskudsopgørelsen fra Skattestyrelsen.

Hvis du bliver enlig, vil din pension og pensionstillæg blive ændret.

Ved ændringer i din formue, skal du huske at oplyse ændringer i forhold til ældrecheck og helbredstillæg til Udbetaling Danmark.

Læsetid 2-3 minutter

Din pension bliver efterreguleret

Hvis du er pensionist ved årets begyndelse, bliver din pension beregnet ud fra forskudsopgørelsen fra Skattestyrelsen. Pensionen bliver hvert år efterreguleret, hvis indtægterne viser sig at være anderledes end forventet.

Den årlige efterregulering sikrer, at du altid ender med at have fået den korrekte pension.

Hvis du bliver enlig

Kommer du i den situation, at du bliver enlig, fx hvis din ægtefælle eller partner flytter på plejehjem, vil din pension og pensionstillæg blive ændret. Det gælder også, hvis du bliver skilt eller bliver enke/enkemand. Husk at oplyse ændringer til Udbetaling Danmark.

Du skal være opmærksom på, at formuen og friværdien i fast ejendom følger den, der på papiret ejer den, når det drejer sig om boligstøtte, ældrecheck og helbredstillæg.

Du kan høre mere om den situation i videoen.

Tjek selv dine oplysninger

Vil du være sikker på, at få det rigtige udbetalt i pension gennem hele året, skal du tjekke, om de oplysninger du har givet til Skattestyrelsen på forskudsopgørelsen er korrekte.

Sådan retter du dine formueoplysninger

Udbetaling Danmark har formueoplysninger om dig fra den sidste årsopgørelse fra Skattestyrelsen. Det vil sige, at oplysningerne kan være halvandet år gamle. Formueoplysning kan have betydning for ældrecheck og medicinkort.

Du kan selv rette dine formueoplysninger digitalt på www.borger.dk. Hvis du er fritaget for digital selvbetjening, kan du kontakte Udbetaling Danmark på telefon eller sende et brev.

Udbetaling Danmark får automatisk oplyst fra Skattestyrelsen, hvis der er ændringer i dine indtægtsforhold. Så du skal kun oplyse ændring i din formue i forhold til ældrecheck og helbredstillæg til Udbetaling Danmark.

Bliver du, din ægtefælle eller samlever pensionist i løbet af året, skal du meddele Udbetaling Danmark alle ændringer i indtægt frem til årsskiftet. 

Hvis du eller din samlever bliver pensionist pr. 1. januar skal du sørge for at opdatere forskudsopgørelsen.

Ældrecheck og tillægsprocent

Du vil automatisk få ældrecheck udbetalt sidst i januar måned, hvis du fik ældrecheck sidste år, og dine økonomiske forhold, indtægt og formue ikke har ændret sig. 

Får du ikke ældrecheck udbetalt i slutningen af januar, selv om du har en personlig tillægsprocent over nul procent, skal du måske opdatere oplysningerne om din formue hos Udbetaling Danmark.

Er din eller jeres formue per 1. januar 2024 under formuegrænsen på 99.200 kroner, skal du meddele det til Udbetaling Danmark. Formuegrænsen på 99.200 kroner gælder, uanset om du er enlig, gift eller samlevende.

Den indtægt, som du har fået udbetalt i slutningen af december, skal ikke tages med i opgørelsen af din formue. Oplysning om ændret formue skal gives til Udbetaling Danmark senest den 31. juli.

Se videoen, hvor Udbetaling Danmark forklarer, hvordan opgørelsen af pension fungerer.

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores rådgivere, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Sidst opdateret 01.05.2024