Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Folkepension

Guide til regler og satser for kommende og nuværende pensionister

Din ægtefælles arbejdsindtægt påvirker ikke din folkepension

Fra den 1. januar 2023 bliver din ægtefælle, eller samlevers, arbejdsindtægt ikke modregnet, hvis du modtager folkepension, førtidspension eller seniorpension.

Artiklen kort

Ægtefælles arbejdsindtægt påvirker ikke din folkepension

Ny regel pr. d. 1. januar 2023 sikrer, at din ægtefælles indtægt ikke bliver modregnet i din folkepension.

Personlig tillægsprocent er afgørende for, om du er berettiget til ældrecheck, helbredstillæg, varmetillæg og nedsat mediecheck.

Hvis I begge er pensionister, kan den der ikke arbejder og dermed har en tillægsprocent på 100, søge om ældrecheck og helbredstillæg.

Læsetid 1-2 minutter

_________________

Hvis du er pensionist og har en partner, som arbejder, har reglerne hidtil været sådan, at hans eller hendes indtægt blev modregnet i din pension. Men det er nu ændret fra og med 2023.

Den 1. januar 2023 bliver reglerne lavet om, så den indtægt, som din ægtefælle eller samlever har fra lønarbejde, selvstændig virksomhed, arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge eller efterløn, ikke bliver modregnet din folkepension. Men du vil stadig få satsen som enten enlig eller gift/samlevende.

Din ægtefælles eller samlevers eventuelle fleksløntilskud og fleksydelse bliver heller ikke taget med, når din pension skal beregnes. Har du i begyndelsen af december 2022 modtaget et brev fra Udbetaling Danmark, hvor disse ydelser bliver taget med i beregningen, så er det ikke korrekt. Udbetaling Danmark arbejder på at rette op på fejlen og forventer at skrive til dig i begyndelsen af 2023.

Det betyder, at uanset hvor stor en indkomst din ægtefælle eller samlever har, så er det kun din egen indkomst fra arbejde og jeres andre, samlede indtægter (fx ATP, private pensioner og aktieudbytte), der kan påvirke dit pensionstillæg.

De nye regler gælder også, hvis du modtager førtidspension eller seniorpension.   

Nye regler påvirker også den personlige tillægsprocent

De nye regler har også betydning for din personlige tillægsprocent. Din personlige tillægsprocent er afgørende for, om du er berettiget til ældrecheck, helbredstillæg, varmetillæg og nedsat mediecheck.

Her ser man også bort fra din ægtefælles eller samlevers indkomst fra arbejde, men ikke for din egen arbejdsindkomst, hvis den er over 122.004 kroner.

Overvej, hvem der skal søge varmetillæg

Hvis I begge er pensionister, men kun den ene af jer har indtægt fra arbejde, så kan det betyde, at den af jer, som arbejder, har en personlig tillægsprocent på 0, mens den anden vil have en personlig tillægsprocent på 100.

I det tilfælde kan den pensionist, der har 100 i personlig tillægsprocent, få både ældrecheck og helbredstillæg, mens den anden ikke er berettiget. Det forudsætter dog, at I opfylder formuebetingelserne for ældrecheck og helbredstillæg (maks 95.800 kroner i samlet likvid formue i 2023).

Søger du varmetillæg, er det derfor en fordel, hvis den pensionist, der har den højeste personlige tillægsprocent, søger varmetillægget.

Læs også: Det skal du vide om varmechecken i 2022

Få hjælp og rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores socialrådgivere, hvis du har brug for hjælp eller gode råd om beregning af folkepension, førtidspension og seniorpension.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning


Kilde: Ældre Sagen
Politik

Det har Ældre Sagen opnået 

Læs om politiske resultater

Sidst opdateret 23.06.2023