Folkepension

Guide til regler og satser for kommende og nuværende pensionister

Tidlig pension – her er reglerne for ordningen

Du har mulighed for at gå tidligere på pension med ordning 'tidlig pension', hvis du opfylder betingelserne.

 

Hvis du ønsker at gå på pension tidligere end din folkepensionsalder, er ordningen tidlig pension måske relevant for dig. Du skal opfylde forskellige betingelser for at være berettiget til tidlig pension. 

Din anciennitet er afgørende

Du har ret til at gå 1, 2 eller 3 år tidligere på pension, hvis du blandt andet opfylder betingelserne for, hvor mange år du har været tilknyttet arbejdsmarkedet (optjening af anciennitet).

Det antal år, du har været i arbejde, når du er 61 år (opgørelsestidspunktet), er afgørende for, om du kan få det, der hedder tidlig pension:

  • 44 år på arbejdsmarkedet giver ret til 3 år med tidlig pension
  • 43 år på arbejdsmarkedet giver ret til 2 år med tidlig pension
  • 42 år på arbejdsmarkedet giver ret til 1 år med tidlig pension.

Fra 2026 hæves opgørelsestidspunktet til 62 år, og anciennitetskravene ændres til 43-45 år. Fra 2027 hæves opgørelsestidspunktet til 63 år, og samtidig vil kravet om anciennitet stige til 44-46 år.

Du kan allerede 6 år før din folkepensionsalder søge om at gå på tidlig pension. Du kan dog tidligst søge fra den 1. august 2021 og det tidligste tidspunkt, hvor du kan overgå til tidlig pension, er fra 1.1.2022.

Er du født i 1963, 1964, 1967 eller 1968, kan du søge om retten til tidlig pension 7 år før folkepensionsalderen.

Læs også: Hvornår kan jeg gå på folkepension

Sådan opgøres din anciennitet

Din anciennitet opgøres ud fra hvor mange år, du har været på arbejdsmarkedet indtil det opgørelsestidspunkt, der gælder for dig.

Har du været på barsel, eller modtaget syge- eller arbejdsløsheds dagpenge, så tæller de perioder også med, når din tilknytning til arbejdsmarkedet skal gøres op.

Før 1. september 1977 blev der ikke indbetalt ATP bidrag, hvis man ikke var fyldt 18 år. Derfor tildeles personer, der er født mellem 1. juli 1955 og 31. august 1959 automatisk 1,125 års anciennitet.

Hvis du er født mellem 1. september 1959 og 1. september 1961, får du også automatisk tildelt ekstra anciennitet med 9/16 måneders anciennitet for hver måned, du er under 18 år indtil den 1. september 1977.

Er du selvstændig, optjener du 1 års anciennitet for hvert år, din virksomheds nettooverskud er større end den maksimale dagpengesats. Er virksomhedens nettooverskud mindre, reduceres ancienniteten forholdsmæssigt. 

Du skal være tilknyttet arbejdsmarkedet

Du skal fortsat have en tilknytning til arbejdsmarkedet eller være medlem af en A-kasse, efter du har fået opgjort hvor mange år, du har været på arbejdsmarkedet.

Tilknytningen til arbejdsmarkedet skal være opfyldt i en sammenhængende periode på 9 måneder, der ligger umiddelbart før det tidspunkt, hvor der er 3 måneder, til du tidligst kan overgå til tidlig pension.

Så meget kan du få i tidlig pension

Det maksimale beløb du kan få i tidlig pension er 13.853 kr. pr. måned (2021). Pensionen kan blive sat ned, hvis du har pensionsopsparinger.

Livsvarige pensioner medtages i beregningen med 80 pct. af den årlige pension. Alle andre pensioner tages med i beregningen med 5 pct. af det, der kaldes depotværdien.

Overstiger de to resultater bundfradraget, som er 100.000 kr., så nedsættes den tidlige pension pr. år med det beløb, der overstiger de 100.000 kr.

Arbejder du, mens du modtager tidlig pension, fradrages den arbejdsindkomst, som overstiger 24.000 kr. på et år, med 64 pct.

Hvis du fx tjener 84.000 kr. på et år, fratrækkes 24.000 kr. Herefter er der 60.000 kr. tilbage, som nedsætter den tidlige pension med 64 pct. = 38.400 kr. pr. år.

Læs også: Arbejd skattefrit som folkepensionist

Udbetalte pensioner

Har du fået udbetalt livsvarige pensioner, fra du er fyldt 60 år, og indtil der er 3 år til din folkepensionsalder, vil de udbetalinger også få betydning for størrelsen af din tidlige pension.

Hvis du fx har fået en livsvarig pension udbetalt på 55.000 kr. pr. år i 4 år, i alt 220.000 kr., tages udbetalingen med i beregningsgrundlaget med 220.000 kr. divideret med de 3 år, man kan være på tidlig pension, 73.333 kr. gange 80 pct. = 58.666 kr.

Er du overgået til efterløn eller fleksydelse før 1.1.2022

Du kan vælge at melde dig ud af efterløn- eller fleksydelsesordningen, hvis du opfylder betingelserne for tidlig pension. Vælger du at skifte fra efterløn eller fleksydelse til tidlig pension, vil du få udbetalt et kompensationsbeløb.

Beløbet svarer til 3 gange den højeste dagpengesats pr. dag og udgør i 2021 2.676 kr. Du får et kompensationsbeløb pr. måned for hver måned, der er tilbage til din folkepensionsalder.

Hvis du fx overgår til tidlig pension den 1.1.2022 fra efterløn eller fleksydelse og når din folkepensionsalder 1.1.2023, vil du få 2.676 kr. gange 12 måneder = 32.112 kr. minus 30 pct. i afgift.

Er du i tvivl?

Har du spørgsmål til ordningen med tidlig pension, er du altid velkommen til at ringe til Ældre Sagens telefoniske rådgivere. Vi har økonomer, jurister og socialrådgivere, der sidder klar til at hjælpe dig. Det er gratis at ringe til rådgivningen, og du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen for at få hjælp af vores rådgivere.

Kontakt rådgivningen

Læs også: Gem din pension til senere

Læs også: Overblik over ordninger for tidlig tilbagetrækning 

Sidst opdateret 08.09.2021