Folkepension

Guide til regler og satser for kommende og nuværende pensionister

Sådan får du seniorpræmie

Fortsætter du med at arbejde, når du når folkepensionsalderen, kan du få en skattefri seniorpræmie.

 

Du kan få en seniorpræmie – som er et skattefrit engangsbeløb – hvis du arbejder et år efter du har nået din folkepensionsalder.

Og endnu en seniorpræmie, hvis du arbejder det andet år efter din folkepensionsalder.

Følgende betingelser skal være opfyldt, før du kan få en seniorpræmie:

Seniorpræmie ved arbejde det første år

  • Du skal være født d. 1. januar 1954 eller senere.
  • Du skal have haft mindst 1.560 løntimer i de 12 måneder du arbejder, efter at du har opnået folkepensionsalderen. Det svarer til et gennemsnit på 30 timer om ugen. 
  • Din gennemsnitlige månedlige timeløn skal have været mindst 123,97 kr. (2020) og 126,82 (2021)

En seniorpræmie udgør det første år 44.221 kr. skattefrit.

Seniorpræmie ved arbejde det andet år

Ønsker du at arbejde det andet år efter, du har opnået folkepensionsalderen, har du mulighed for at optjene yderligere en seniorpræmie.

  • Du skal være født 1. januar 1954 eller senere.
  • Du skal have haft mindst 1.560 løntimer fra 13-24 måneder efter, du har opnået folkepensionsalderen. Det svarer i gennemsnit til 30 timer om ugen.
  • Din gennemsnitlige månedlige timeløn skal have været mindst 123,97 kr. (2020) og 126,82 (2021)

En seniorpræmie udgør det andet år 26.322 kr. skattefrit.

Det er ikke et krav, at du skal være berettiget eller have modtaget den første seniorpræmie for, at du kan optjene ret til den anden seniorpræmie.

Særlig regel på grund af corona

Er du født mellem 1. januar 1954 og 30. juni 1954, skal du kun have haft 1.040 løntimer, de første 12 måneder efter du har nået folkepensionsalderen. Det svarer i gennemsnit til 20 timer ugentlig. Reglen er indført pga, af Covid 19.

Udbetaling af seniorpræmie

Er du lønmodtager, får du automatisk den første seniorpræmie udbetalt to måneder efter, optjeningsperioden er endt.

Seniorpræmien for andet år bliver udbetalt 2 år efter, du har opnået folkepensionsalderen.

Er du selvstændig, skal du søge om seniorpræmie på www.borger.dk. Du kan søge 1 år efter, du har nået folkepensionsalderen.

Du kan læse mere på www. borger.dk

7 ting du skal huske inden din pension

Se de 7 vigtigste ting, du skal huske, inden du går på pension – vores eksperter giver dig deres bedste råd.

Sidst opdateret 09.11.2021