Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Folkepension

Guide til regler og satser for kommende og nuværende pensionister

Skal jeg udskyde folkepensionen?

Hver tiende fortsætter med at arbejde efter folkepensionsalderen. Hvis du venter med at få udbetalt din pension og du fortsætter med at arbejde, får du en højere folkepension.

Artiklen kort

Gem din pension til senere

Du kan nu som folkepensionist have en arbejdsindtægt og samtidig få fuld folkepension.

Det er med virkning fra 1.januar 2024, og med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Du kan stadig udskyde din folkepension i op til ti år.

Når du udskyder udbetalingen af din folkepension, optjener du i stedet for et ventetillæg.

Læsetid 2-3 minutter

_________________

Udsætte pensionen eller ej?

Som folkepensionist kan du nu have en arbejdsindtægt og alligevel få fuld folkepension. Arbejdsindtægten vil hverken berøre dit grundbeløb eller dit pensionstillæg, så overvej, om det er bedre for dig at få udbetalt din folkepension i stedet for at udskyde den.

Det er med virkning fra 1.januar 2024, og med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

I forhold til din personlige tillægsprocent må du have en arbejdsindkomst på 122.004 kr. per kalenderår før skat, og efter dit AM-bidrag er fratrukket.

Din personlig tillægsprocent er sammen med din formue, det man ser på i forhold til om du er berettiget til ekstra tilskud som ældrecheck, heldbredstillæg, varmetillæg og mediecheck.

Du kan stadig også vælge at udsætte din folkepension, hvis du har nået folkepensionsalderen og arbejder mere end 750 timer i kalenderåret.

Det kaldes opsat pension, når du udskyder udbetalingen af din folkepension til senere.

Du behøver ikke længere søge om folkepension for at udsætte den

Du behøver ikke søge om folkepension, før måneden inden du ønsker at få folkepensionen udbetalt. Hvis du fortsætter med at arbejde, når du når alderen for folkepension, er det dog en god idé at søge Udbetaling Danmark om opsat pension.

For hvis det viser sig, at du ikke opfylder beskæftigelseskravet på de 750 timer, kan du kun få erstatning i form af et engangsbeløb, hvis du har søgt om at få pensionen opsat.  

Når du så skal have din opsatte pension udbetalt, skal du huske at søge om den. Den kommer ikke automatisk, fordi du stopper med at arbejde.

Vær opmærksom på, at hvis du har udsat din folkepension, så får din ægtefælle ikke udbetalt det ventetillæg, du har optjent, hvis du dør.

Du kan udsætte pensionen i op til 10 år

Du kan sætte din pension på pause i op til 10 år. Jo flere måneder du arbejder uden pension, jo større bliver pensionen, når du skal have den udbetalt.

Når du udskyder udbetalingen af din folkepension, optjener du et ventetillæg. Jo længere tid du udskyder din folkepension desto mere optjener du i ventetillæg. Når du senere vælger at få din folkepension udbetalt, betyder det, at du vil få et tillæg til din folkepension.

Fra den 1. juli 2018 kan du vælge mellem tre måder at få udbetalt dit ventetillæg på for de perioder, hvor du har haft din folkepension udskudt efter den 1. juli 2018. 

  • Livsvarigt ventetillæg til din folkepension
  • 10-årigt forhøjet ventetillæg til din folkepension, både grundbeløb og pensionstillæg
  • Engangstillæg for dit grundbeløb og 10-årigt forhøjet ventetillæg til dit pensionstillæg.

Du skal være berettiget til pensionstillæg for at være berettiget til ventetillæg til pensionstillæg. 

De to sidste valgmuligheder gælder kun for den periode efter 1. juli 2018, hvor du har udskudt pensionen. Har du også udskudt pensionen for en periode, der ligger før 1. juli 2018, kan du udelukkende få livsvarigt ventetillæg for denne del af udsættelsen. 

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores rådgivere, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Sidst opdateret 13.05.2024