Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Digitale løsninger og alternativer

MitID, digital post og digital selvbetjening

Bliv fritaget for Digital Post

Det er obligatorisk for alle over 15 år at modtage post digitalt fra det offentlige. Der er dog mulighed for, at du kan få hjælp eller helt blive fritaget for digital post.

Du kan blive fritaget for Digital Post fra det offentlige af forskellige grunde. Du skal henvende dig hos din lokale Borgerservice for at søge om fritagelse. 

Hvem kan blive fritaget

Du kan blive fritaget fra at modtage Digital Post fra det offentlige, hvis du kan sætte kryds ved mindst ét af følgende punkter:

  1. du har en psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer dig i at anvende Digital Post
  2. du har en fysisk nedsat funktionsevne, der hindrer dig i at anvende Digital Post
  3. du har ikke adgang til computer, smartphone eller tablet i mit hjem eller opholdssted
  4. du er registreret i CPR som udrejst af Danmark
  5. du er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark
  6. du behersker ikke dansk, hvilket gør det svært at anvende Digital Post
  7. du har praktiske vanskeligheder ved at anskaffe NemID/MitID, som giver adgang til Digital Post
  8. du er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse (minimum 512 kbit/s downloadhastighed)
  9. Efter en konkret vurdering, hvis der foreligger ganske særlige forhold.

Læs mere om fritagelse for digital post på www.borger.dk

Sådan søger du om fritagelse

Du skal henvende dig personligt på Borgerservice i den kommune, du bor i. Det er ikke nok at ringe. Du skal medbringe gyldig legitimation fx dit sygesikringsbevis eller pas. På Borgerservice skal du udfylde en fritagelsesblanket, hvor du skriver under på, at du opfylder mindst én af betingelserne for fritagelse. Du er dog ikke forpligtet til at angive, hvad grunden er. Kommunen kan derfor ikke kræve dokumentation for grunden til din fritagelse. 

Hent fritagelsesblanketten som pdf-dokument

Hvis en pårørende skal søge om fritagelse på vegne af dig

Det er muligt at søge om fritagelse på vegne af en anden. Det er derfor muligt, at fx et familiemedlem kan søge om fritagelse for dig. Det sker ved, at personen henvender sig i Borgerservice med en gyldig fuldmagt. Bemærk, at personen kan søge om fritagelse på vegne af dig i en hvilken som helst Borgerservice i landet. Det er altså ikke nødvendigt at møde op i din lokale Borgerservice i den kommune, du bor.

Hent fuldmagt til ansøgning om fritagelse for Digital Post som pdf-dokument

Fritagelsen gælder permanent

Når du har fået en fritagelse for Digital Post, så gælder den permanent. Du har mulighed for at bede din kommune om at ophæve din fritagelse, hvis du igen ønsker at modtage din post digitalt.

Giv læseadgang til en anden person

Du kan give fx dine børn eller børnebørn adgang til din digitale post. Det er en mulighed, der kan være et alternativ til fritagelse. Du skal være opmærksom på, at det stadig er dig, der har ansvaret for, at din digitale post bliver læst, selv om du giver en anden person læseadgang.

Du kan give læseadgang til en anden enten via Digital Post på www.borger.dk eller ved at henvende dig i Borgerservice. Du kan også lade en anden gå i Borgerservice for at oprette læseadgangen for dig. Det kræver en gyldig fuldmagt fra dig, og at personen har egen legitimation med. 

Hent blanketten til etablering af læseadgang på www.borger.dk

Er jeg undtaget fra digital selvbetjening

Du er ikke automatisk undtaget fra digital selvbetjening, fordi du er fritaget for Digital Post. Du skal kontakte din lokale Borgerservice, hvis du har brug for at blive undtaget fra digital selvbetjening. Vær opmærksom på, at du ikke kan få en generel undtagelse fra digital selvbetjening. Undtagelsen sker fra gang til gang.

Læs artiklen: Bliv undtaget fra digital selvbetjening

Hvis du har virksomhed, skal du indberette digitalt

Erhvervsvirksomheder er ved lov forpligtet til at indberette oplysninger til Danmarks Statistik. Hvis du har et CVR-nummer, skal du derfor indberette til Danmarks Statistik om din virksomhed.  Du kan ikke blive fritaget for det, uanset om du har Digital Post eller ej.

Læs mere om digital kontakt til det offentlige

Sidst opdateret 13.06.2024