Folkepension

Guide til regler og satser for kommende og nuværende pensionister

Hvad er folkepension?

Læs om folkepensionen, og hvordan du søger den. Få også viden om sammensætning og beregning af folkepension.

Folkepensionen er det man betegner som en social offentlig ydelse. Folkepensionens formål er at sikre, at du som dansker har adgang til en månedlig indkomst – efter du har nået pensionsalderen.

Læs mere om folkepension i Ældre Sagens håndbog "Værd at Vide"

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet er 6.419 kr. om måneden. Pensionstillægget udgør 3.576 kroner om måneden, hvis du er gift eller lever sammen med en partner.

Hvis du er enlig, er pensionstillægget på 7.122 kroner om måneden.

Læs mere om folkepensionens størrelse i Ældre Sagens håndbog "Værd at Vide"

Husk at ansøge om Folkepensionen

Du kan ansøge om at modtage folkepension op til et halvt år, inden du når folkepensionsalderen. Det foregår digitalt på borger.dk med Nem-id – og du kan få hjælp til det i Borgerservice.

Søg folkepension på borger.dk

Udbetaling af folkepension

Folkepensionen bliver udbetalt første gang måneden efter, at du når din folkepensionsalder, hvis du har ansøgt. Folkepensionen udbetales bagud og er til rådighed den sidste bankdag i måneden.

Betingelser

Som hovedregel skal man være dansk statsborger og have bopæl i Danmark for at få fuld dansk folkepension. Man har dog også ret til fuld dansk folkepension, hvis man opfylder andre betingelser.

Læs mere om betingelserne for at modtage folkepension i Ældre Sagens håndbog "Værd at Vide"

Historien om folkepensionen

Folkepensionen blev indført ved lov i 1956. Den erstattede en tidligere offentlig ydelse kaldet aldersrenten, der blev indført i 1922.

Med aldersrenten indførte man et retsprincip om, at alle værdigt trængende over 60 år, som levede op til en række såkaldte værdighedskriterier, og hvis indtægt og formue var under et vist beløb, havde ret til at modtage støtte.

Værdighedskriterierne var bl.a., at man ikke måtte været tidligere straffet, eller have modtaget fattighjælp i de sidste ti år inden man ansøgte om aldersrente.

Læs mere om historien bag folkepension på danmarkshistorien.dk (Aarhus Universitet)

Sidst opdateret 19.02.2020