Betingelser

Sidst redigeret den 10.01.2019

Folkepensionsalderen er i dag 65 ½, men stiger gradvist i de følgende år. Se afsnittet Alder for tilbagetrækning.

Som hovedregel skal man være dansk statsborger og have bopæl i Danmark. Alle med bopæl her i landet har, uanset statsborgerskab, ret til fuld folkepension, når de har boet her i mindst 40 år mellem det 15. år og folkepensionsalderen.

Hvis man har boet i Danmark i mindre end 40 år, nedsættes pensionen. Se Fælles bestemmelser - Brøkpension. Udenlandske statsborgere kan optjene ret til dansk folkepension, se afsnit Pension, hvis man har boet i udlandet.

Hvis man når folkepensionsalderen 1. juli 2025 eller senere skal man have boet i Danmark mindst 9/10-dele af årene fra det fyldte 15. år og indtil ansøgerens folkepensionsalder.

Indhold hentes