Betingelser

Sidst redigeret den 03.07.2018

Folkepensionalderen er i dag 65 år, men stiger gradvist i de følgende år. Se afsnittet Alder for tilbagetrækning.

Som hovedregel skal man være dansk statsborger og have bopæl i Danmark for at være berettiget til dansk folkepension

Alle borgere med bopæl her i landet har optjent ret til fuld folkepension, når de har boet her i mindst 40 år mellem det 15. år og folkepensionsalderen, uanset statsborgerskab.

Hvis man har boet i Danmark i mindre end 40 år, nedsættes pensionen. Se Fælles bestemmelser - Brøkpension. Udenlandske statborgere kan optjene ret til dansk folkepension, se afsnit Pension, hvis man har boet i udlandet.

Hvis man når folkepensionsalderen 1. juli 2025 eller senere skal man have boet i Danmark mindst 9/10-dele af årene fra det fyldte 15. år og indtil ansøgerens folkepensionsalder.

Indhold hentes