Betingelser

Sidst redigeret den 14.01.2020

Folkepensionsalderen er 66 år, der stiger gradvist i de følgende år. Se afsnittet Alder for tilbagetrækning.

Som hovedregel skal man være dansk statsborger og have bopæl i Danmark for at få dansk folkepension.

Hvis man har bopæl her i landet i dag, har man uanset statsborgerskab, ret til fuld folkepension, når man har boet og arbejdet i Danmark i mindst 40 år mellem det 15. år og folkepensionsalderen. Dog gælder for statsborgere fra 3. lande (udenfor EU/ EØS og Schweiz), der ikke er flygtninge, at de 5 af årene skal ligge umiddelbart inden folkepensionsalderen.

Hvis man når folkepensionsalderen 1. juli 2025 eller senere, skal man have boet i Danmark mindst 9/10-dele af årene fra det fyldte 15. år og indtil ansøgerens folkepensionsalder.

Indhold hentes