Betingelser

Sidst redigeret den 12.01.2023

I 2023 er folkepensionsalderen 67 år. Se afsnittet "Alder for tilbagetrækning".

Som hovedregel skal man være dansk statsborger og have bopæl i Danmark for at få dansk folkepension. Læs mere under faelles-bestemmelser-for-folkepension-og-foertidspension om undtagelserne for personer, der ikke har dansk statsborgerskab eller fast ophold i Danmark. 

Hvis man har bopæl her i landet, har man, uanset statsborgerskab, ret til fuld folkepension, når man har boet og arbejdet i Danmark i mindst 40 år mellem det 15. år og folkepensionsalderen.

Dog gælder for statsborgere fra 3. lande (udenfor EU/EØS og Schweiz), der ikke er flygtninge, at de 5 af årene skal ligge umiddelbart inden folkepensionsalderen. 

Når man folkepensionsalderen 1. juli 2025 eller senere, skal man have boet i Danmark mindst 9/10-dele af årene fra det fyldte 15. år og indtil ansøgerens folkepensionsalder, for at opnå den fulde folkepension.

Indhold hentes