Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Folkepension

Guide til regler og satser for kommende og nuværende pensionister

Undgå modregning som ny folkepensionist

Du risikerer at få beskåret din folkepension, hvis du får feriepenge udbetalt, efter du er blevet pensionist.

 

Du risikerer at få beskåret din folkepension, hvis du får dine feriepenge udbetalt i din første måned som folkepensionist.

Problemet skyldes en ændring i lov om social pension fra 2015.

Sådan opstår problemet

Problemet opstår, hvis din arbejdsgiver udbetaler resten af dine feriepenge for sent, dvs. efter du er blevet folkepensionist.

For så bliver pengene nemlig automatisk registreret som en ekstra indtægt ud over folkepensionen, og derfor bliver de modregnet i din folkepension.

Hvis udbetalingen sker før overgangen til folkepension, er der ingen problemer.

Sådan gør du

Du skal selv være opmærksom inden din første udbetaling af folkepension.

Bed din arbejdsgiver om at udbetale alle feriepenge og andet tilgodehavende inden udgangen af den måned, du fratræder. Det er en ret, du har.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis din ægtefælle eller samlever allerede er på folkepension, kan du ikke undgå, at dine feriepenge indgår i din partners beregning. 

Hvis du ved en fejl først har fået udbetalt dine feriepenge fra din tidligere arbejdsgiver, efter du er gået på folkepension, og det medfører modregning i folkepensionen, kan fejlen rettes.

Du kan henvende dig til SKAT, som skal kontakte arbejdsgiveren for, at beløbet bliver registreret korrekt.

Ældre Sagen har i flere omgange skrevet til beskæftigelsesministeren. Daværende beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har i et brev i 2019 til Ældre Sagen lovet, at han vil foreslå en lovændring, der vil gøre reglerne enklere.

Læs beskæftigelsesministerens brev til Ældre Sagen

Efterlønsbidrag tilbage

Hvis du ikke har benyttet efterlønsordningen, modtaget fleksydelse, fået udbetalt efterløn eller optjent skattefri præmie, har du ret til at få de indbetalte bidrag tilbagebetalt. Både efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag. De beløb indgår ikke i beregningen af din folkepension.

Læs mere om efterløn

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores rådgivere, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Politik

Det har Ældre Sagen opnået 

Læs om politiske resultater

Sidst opdateret 15.02.2023