Folkepensionens størrelse

Sidst redigeret den 03.07.2018

Folkepension sikrer at alle, der har nået folkepensionsalderen, har en indtægt. Som hovedregel skal man være dansk statsborger og have bopæl i Danmark.

Hvis man ikke har boet i Danmark altid, kan pensionen blive mindre. Se Brøkpension.

Folkepensionens størrelse
Satser for folkepension 2018:
Grundbeløb 6.237 kr. pr. måned
Pensionstillæg gifte/samlevende 3.333 kr. pr. måned
Pensionstillæg enlige 6.728 kr. pr. måned
Ældrecheck til hver 17.200 kr. pr. år

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Størrelsen af den samlede folkepension, der udbetales til den enkelte, afhænger af flere forskellige forhold:

  • om pensionisten er reelt enlig eller gift/samlevende (pensionstillæg)
  • alle indtægter ud over folkepensionen – både pensionistens egne og en eventuel ægtefælles eller samlevers indtægter (pensionstillæg)
  • Hvis pensionisten ikke har boet her i landet i 40 år efter det fyldte 15. år, bliver pensionen nedsat forholdsmæssigt (der udbetales brøkpension). Gælder både grundbeløb og pensionstillæg.

Fra 1. juli 2025 kræver fuld folkepension bopæl i Danmark i mindst 9/10-dele af årene fra det fyldte 15. år og indtil ansøgers folkepensionsalder. Se "Alder for tilbagetrækning" og "Brøkpension".

Formue indgår ikke i beregning af folkepensionen. Skattepligtig indtægt, der stammer fra formuen, indgår i beregningen, f.eks. renteindtægt.

Formue og skattepligtig indtægt indgår i beregning af Ældrecheck, se dette.

Indhold hentes