Folkepensionens størrelse

Sidst redigeret den 02.06.2023

Folkepensionens størrelse
Satser for folkepension 2023:
Grundbeløb 6.694 kr. pr. måned
Pensionstillæg gifte/samlevende 3.963 kr. pr. måned
Pensionstillæg enlige 7.745 kr. pr. måned
Ældrecheck til hver 19.200 kr. pr. år

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Størrelsen af den samlede folkepension afhænger af flere forskellige forhold:

• om pensionisten er reelt enlig eller gift/samlevende (pensionstillæg)
• om pensionisten eller eventuel ægtefælle eller samlever har skattepligtige indtægter ud over folkepensionen og arbejdsindtægter f.eks. ATP, andre pensioner og kapitalindkomst(pensionstillæg)
• om pensionisten har boet her i landet i 40 år efter det fyldte 15. år, og indtil man når folkepensionsalderen

Formue indgår ikke i beregning af folkepensionen. Personlig indkomst, der stammer fra formuen, f.eks. renteindtægt indgår i beregningen af pensionstillægget.

Indhold hentes