Folkepensionens størrelse

Sidst redigeret den 13.01.2021

Folkepensionens størrelse
Satser for folkepension 2021:
Grundbeløb 6.518 kr. pr. måned
Pensionstillæg gifte/samlevende 3.707 kr. pr. måned
Pensionstillæg enlige 7.335 kr. pr. måned
Ældrecheck til hver 18.400 kr. pr. år

Folkepensionen består af et grundbeløb og et pensionstillæg. Størrelsen af den samlede folkepension afhænger af flere forskellige forhold:

• om pensionisten er reelt enlig eller gift/samlevende (pensionstillæg)
• om pensionisten eller eventuel ægtefælle eller samlever har skattepligtige indtægter ud over folkepensionen (pensionstillæg)
• om pensionisten har personlig arbejdsindtægt, eller overskud af selvstændig virksomhed (grundbeløb og pensionstillæg)
• om pensionisten har boet her i landet i 40 år efter det fyldte 15. år, og indtil man når folkepensionsalderen

Formue indgår ikke i beregning af folkepensionen. Personlig indkomst, der stammer fra formuen, f.eks. renteindtægt indgår i beregningen af pensionstillægget.

Indhold hentes