Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk

Arbejdsliv

Få gode råd om jobskifte, senkarriere og jobsøgning

Vil du arbejde efter folkepensionsalderen?

Hvis du vil arbejde, efter du har nået folkepensionsalderen, er der forskellige regler, der kan være gode at kende.

Skattefri seniorpræmie

Er du født 1. januar 1954 eller senere, er det muligt at få en skattefri seniorpræmie – et beløb – hvis du arbejder det første år efter alderen for folkepension. Der er tale om en skattefri seniorpræmie på 45.415 kroner, som du fra den 1. januar 2023 vil få udbetalt, hvis du arbejder mindst 1.560 timer i løbet af året.

Det svarer til mindst 30 timer om ugen i gennemsnit over året. Præmien udbetales, når de 12 måneder er gået.

Hvis du arbejder i det andet år, efter du har nået folkepensionsalderen, har du mulighed for at få en seniorpræmie på 27.033 kroner (2023), hvis du arbejder mindst 1.560 timer i det år.

Tjen 122.004 uden modregning

Som folkepensionist kan du have en arbejdsindkomst på 122.004 kroner per år (efter AM-bidrag er trukket), uden det får betydning for dit pensionstillæg, ældrecheck eller andre tillæg.

Grænsen på de 122.004 kroner nedsættes forholdsmæssigt, så hvis du fx bliver folkepensionist fra den 1. juli, vil du kunne have arbejdsindkomst på 61.002 kroner resten af året.

Læs også: Tjen 122.004 kr. uden at påvirke din folkepension

Udsæt din folkepension med opsat folkepension

Du kan vælge at udsætte din folkepensionen til et senere tidspunkt. Det kaldes opsat folkepension. Hvis du fortsætter på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, vil du få en højere folkepension, når du engang går på pension.

Betingelsen for opsat folkepension er, at du skal have indtægt ved personligt arbejde i mindst 750 timer per kalenderår.

Folkepensionen kan udsættes i højst to perioder og i højst ti år i alt.

Inden du vælger at udsætte din folkepension, er det en god idé at være opmærksom på, at du kan få udbetalt folkepensionens grundbeløb, hvis din arbejdsindtægt er under 359.200 kroner per år (efter AM-bidrag er trukket).

Det betyder, at det for nogle bedst kan betale sig at få folkepensionen udbetalt.

Læs mere om opsat folkepension i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"

Læs også: Arbejd skattefrit som folkepensionist

Få hjælp fra Ældre Sagens Rådgivning

Du kan altid kontakte Ældre Sagens Rådgivning, hvis du er i tvivl om dine muligheder og rettigheder.

Det er gratis at kontakte Rådgivningen, og du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen.

Kontakt Rådgivningen

Sidst opdateret 28.11.2022