Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Arbejdsliv

Vi skal kunne være en del af arbejdsmarkedet, så længe vi kan og vil.

Fordomme om seniorer holder ikke stik

Der hersker en række fordomme om seniorer, der spænder ben for dem på arbejdsmarkedet.

Fordomme om seniorer på arbejdsmarkedet har ikke hold i virkeligheden.

Det kortlægger en rapport, ”Seneskift – Når seniorer skal finde nyt job” som er udarbejdet af Aske Juul Lassen, ph.d. og lektor i aldringsforskning, har udarbejdet for Ældre Sagen.

I rapporten undersøger Aske Julle Lassen også nogle af de gængse fordomme om seniorer og holder dem op mod viden og fakta fra arbejdsmarkedsforskningen.

Herunder præsenteres et udpluk af resultaterne:

Læs rapporten: Seneskift – Når seniorer skal finde nyt job

Fordom: Seniorer er på vej på pension
Den obligatoriske pensionsalder er fjernet i de fleste brancher, og det er derfor ikke længere givet, hvornår en jobsøgende senior går på pension.

Ifølge konsulenthuset Ballisager bliver seniorer ofte længere i jobbet end yngre kandidater.

Blandt de 51-65-årige er det to tredjedele, der mener, at det er optimalt for dem og deres karriere at blive i samme job i mindst fem år.

Andelen er 56 procent blandt de 35-50-årige og 38 procent blandt de 18-34-årige.

Fordom: Seniorer gider ikke tilpasse sig organisationen
Tværtimod peger studier på, at seniorer er bedre til alt det, der ligger ud over selve kerneopgaven – eksempelvis at skabe trivsel, samarbejde og at møde til tiden. Og der er ingen forskel på udførelsen af selve kerneopgaven på tværs af alder.

Lyt til podcasten Ældre Sagens Hjertesager - om seniorer på arbejdsmarkedetFordom: Seniorer gider ikke at efteruddanne sig
Nogle studier peger på, at seniorer ikke efteruddanner sig i lige så høj grad som yngre medarbejdere. Et dansk studie viser derimod, at 85 procent af de seniorer, der tilbydes efter- og videreuddannelse, tager imod det, men at seniorerne i visse brancher kun sjældent får det tilbudt.

Fordom: Seniorer er ikke nysgerrige efter at lære nyt
Nysgerrighed handler mere om uddannelseslængde og jobanciennitet end alder, viser forskningen. Man er mere nysgerrig over for at lære nyt, jo længere uddannelse man har, ligegyldigt hvor gammel man er.

Men har man siddet mange år i samme job, kan det gå ud over nysgerrigheden – uanset ens alder.

Fordom: Seniorer er dårligere til at lære nyt
Hvis man fylder en masse paratviden på henholdsvis seniorer og yngre mennesker, vil de yngre tilegne sig mere af denne viden. Men hvis man fylder folk med ny viden, som de kan relatere til deres egne erfaringer, er der ikke forskel på indlæringen på tværs af alder, viser forskning.

Er man fx erfaren inden for IT, er der ingen forskel i indlæringstempo mellem yngre og ældre medarbejdere.

Fordom: Seniorer husker dårligere
Vores langtidshukommelse er ubegrænset, og dermed er vi med alderen i besiddelse af mere viden, som skal inddrages, før vi handler. Derfor påpeger nogle, at processen fra tanke til handling bliver langsommere, når vi bliver ældre, men til gengæld er det ofte det rigtige valg, vi træffer.

Fordom: Seniorer er langsommere
Selvom processen fra tanke til handling kan blive langsommere med alderen, kan hjernen også blive hurtigere til at bearbejde og omsætte ny information.

Ligesom den bliver bedre og hurtigere til at forvandle information til viden. Erfaring gør også hjernen i stand til at se mønstre meget hurtigere.

Fordom: Seniorerne er ikke motiverede
Der er ikke belæg for at sige, at man mister motivationen med alderen. I en dansk undersøgelse svarer 88% af arbejdsgiverne, at medarbejdere på 60+ i høj eller nogen grad er motiverede til at yde en ekstra indsats, når der er behov for det.

For medarbejderne i aldersgruppen 30-40 år er det tilsvarende tal 90 procent. Tallene tyder på, at mange arbejdsgivere ikke deler denne fordom. 

Fordom: Seniorer er mindre kreative
Tværtimod udvikler vi vores kreative evner med alderen, fordi der opstår mere indbyrdes aktivitet mellem hjernehalvdelene. Det er muligvis en måde for hjernen at kompensere for den faldende blodgennemstrømning på, men det giver bedre vilkår for kreativ aktivitet, viser forskning.

 Læs Synspunkt 'Drop fordomme om seniorer'

 

Et godt og langt arbejdsliv

Alle skal kunne have et godt arbejdsliv på et arbejdsmarked, hvor man kan blive så længe, man kan og vil, og trække sig tilbage med værdighed.
Læs hele mærkesagen om arbejdsliv

Sidst opdateret 06.05.2024