Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Arbejdsliv

Få gode råd om jobskifte, senkarriere og jobsøgning

Sådan er reglerne hvis du skal holde ferie

Du har ret til at holde ferie, hvis du er i arbejde. Læs bl.a. om ferie med løn, optjent ferie, feriegodtgørelse og indefrosne feriemidler.

 

Artiklen kort

Få forklaret feriereglerne

Få forklaret de vigtigste ferieregler. Du har ret til 25 dages ferie om året, og din arbejdsgiver skal give dig feriepenge.

Du må ikke arbejde, når du har ferie, og du kan kun blive bedt om at aflyse din ferie i særlige tilfælde.

Hvis du bliver syg under ferien, kan du holde ferie en anden gang.

Læsetid: 2-3 minutter

_______________

Du har ret til at holde ferie 25 dage om året, hvis du er almindelig lønmodtager. Det gælder, uanset om du har optjent ret til at få ferien betalt af din arbejdsgiver eller ej.

Du kan optjene ferie på to måder:

  1. Ferie med løn (den aftalte løn på ferietidspunktet med tillæg af værdi af evt. personalegoder, som lønmodtageren ikke råder over under ferien) og et ferietillæg (mindst 1 procent af den ferieberettiget løn)
  2. Ferie med feriegodtgørelse (12,5 procent af den ferieberettigede løn i optjeningsåret) – det man tidligere kaldte feriepenge.

Du optjener ferie løbende

Du optjener ferie løbende i ferieåret, der løber fra den 1. september til den 31. august året efter. Du optjener 2,08 feriedage for hver måned, du arbejder.

Den ferie, du har optjent, kan du holde løbende fra den 1. september til den 31. december året efter. Det betyder, at du har en periode på 16 måneder, hvor du kan holde den ferie, du har optjent.

Arbejder du i et helt ferieoptjeningsår, optjener du ret til 25 betalte feriedage, som du kan afholde fra den 1. september til den 31. december året efter.

Du optjener ret til 0,07 dages betalt ferie for hver dag, du har været ansat. Det er relevant, hvis du fx har været ansat under en måned.

Krav du skal opfylde for at få løn under ferie

Som lønmodtager får du løn under din ferie, hvis du opfylder alle disse krav, som står beskrevet i din ansættelseskontrakt:

  • Du har ret til fuld løn under sygdom
  • Du får fuld løn for en helligdag, der ellers falder på en hverdag (fx Skærtorsdag og Langfredag)
  • Du har krav på mindst en måneds opsigelsesvarsel.

Som lønmodtager kan du lave en aftale med din arbejdsgiver om at holde ferie på forskud. Det vil sige, at du holder ferien, inden du har optjent den. Det kaldes forskudsferie.

Kan I ikke lave en aftale, om at du holder ferie, inden du har optjent den, må du selv betale for at holde ferie.

Få feriegodtgørelse, hvis du ikke har ret til løn under ferie

Feriegodtgørelse er det, man tidligere kaldte feriepenge.

Du får udbetalt en feriegodtgørelse på 12,5 procent af din løn i ferieoptjeningsåret, hvis du ikke har ret til at få løn under din ferie. Det kan fx være, hvis du er timelønnet.

Feriegodtgørelse indbetales til Feriekonto, som du kan få adgang til med MitID på Borger.dk.

Når du skal holde ferie, skal du melde det via www.borger.dk. På den måde får du feriegodtgørelsen udbetalt. Du kan tidligst få din feriegodtgørelse udbetalt en måned før, du holder ferie – og senest den dag, at din ferie begynder.

Sådan overfører du optjent ferie

Du kan lave en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om, at ferie, som du har optjent udover fire uger, kan overføres, inden perioden for at holde ferie udløber den 31. december.

Hvis du overfører ferie, betyder det, at du afholder den resterende ferie i den næste periode, hvor du kan afholde ferie (fra den 1. september til den 31. december året efter).

Der er dog overenskomster, hvor du ikke kan lave sådan en aftale. Er du i tvivl, så snak med din arbejdsgiver.

Du har kun mulighed for at overføre betalt ferie, hvis du er i arbejde. Det er ikke en betingelse, at ferien er optjent hos din nuværende arbejdsgiver.

Hvis du fratræder dit job – og har overført ferie til gode, når du stopper – vil den overførte ferie blive udbetalt til dig.

Det skal du vide om indefrosne feriemidler

Indefrosne feriemidler er feriedage, der er optjent i perioden fra den 1. september 2019 til den 31. august 2020, og som endnu ikke er blevet udbetalt.

Du kan betragte det som en slags pensionsopsparing, hvis du har arbejdet mellem 1. september 2019 og 31. august 2020 og har indefrosne feriemidler til gode.

Det er Lønmodtagernes Feriemidler, der udbetaler de indefrosne feriepenge – ikke din arbejdsgiver.

Sådan får du udbetalt indefrosne feriepenge

Du kan få udbetalt dine indefrosne feriepenge – eller den resterende del af dem, som du har tilbage – når du:

  • når pensionsalderen (udbetales automatisk af Lønmodtagernes Feriemidler)

eller hvis du

  • får tildelt førtidspension eller fleks-ydelse
  • går på efterløn
  • flytter permanent til udlandet

Forlader du arbejdsmarkedet uden at gå på folkepension, skal du søge hos Lønmodtagernes Feriemidler om at få udbetalt dine indfrosne feriemidler.

Udbetaling af indefrosne feriepenge bliver ikke modregnet i din folkepension eller førtidspension, men de vil blive modregnet, hvis du er på efterløn.

De indefrosne feriepenge bliver udbetalt til dit dødsbo via skifteretten, hvis du dør, inden de kan blive udbetalt.

Læs mere om arbejdsliv

Sidst opdateret 24.11.2023