Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Arbejdsliv

Få gode råd om jobskifte, senkarriere og jobsøgning

Sådan planlægger du din senkarriere

Tænk over, hvordan du ønsker dit sene arbejdsliv skal forme sig. Så får du det bedste ud af dit job. Det kan være, at du har brug for at ændre din jobsituation i samarbejde med din arbejdsgiver.

Artiklen kort

Planlæg din senkarriere

Senkarriere handler om at forberede sig på livet efter arbejdslivet, så du kan få mere tid til det, du gerne vil.

Tænk over dine ønsker og behov, og overvej om du vil fortsætte med at arbejde på deltid eller gå helt på pension.

Husk også at tage højde for din økonomi og få styr på din pensionsopsparing. 

Læsetid 2-3 minutter

_______________

Når du planlægger din senkarriere, bør du overveje forhold som fx familie, helbred, økonomi, ambitioner og motivation. Vær også opmærksom på, hvad loven siger om arbejdsmarkedets indretning, de fysiske rammer på din arbejdsplads og det konkrete indhold i dit arbejde.

Beslut, hvordan din fremtid skal forme sig

Det er vigtigt, du planlægger dit sene arbejdsliv, så du får det bedste ud af det. Hvad vil du gerne lave om og hvad vil du gerne bevare?

Vil du fx fortsat bruge meget energi på dit arbejde, eller vil du gerne have mere tid til andre dele af dit liv, fx rejser, børnebørn eller frivilligt arbejde?

Læs også: Hvornår skal jeg gå på pension?

Snak med din leder

Planlæg din senkarriere i samarbejde med din nærmeste leder på din arbejdsplads.

I fællesskab kan I afstemme, hvad I forventer af hinanden i fremtiden, og hvad mulighederne er på din arbejdsplads.

Måske du har lyst til at fortsætte på nedsat tid eller med ændringer i dine arbejdsopgaver. Her er medarbejdersamtalen et godt redskab. Du kan bede ledelsen om en samtale, hvis I ikke har tradition for medarbejdersamtaler på din arbejdsplads.

Bliv inspireret

Lad dig inspirere af de tilbud og muligheder, som virksomheden tilbyder, hvis din arbejdsplads har en seniorpolitik eller livsfasepolitik. Du kan tage initiativ til, at din arbejdsplads udvikler en seniorpolitik, hvis den ikke har en seniorpolitik i forvejen. 

Udvikl dig selv

Du har selv ansvaret for, at du udvikler dine styrker og kompetencer, hvis du fortsat ønsker et frugtbart arbejdsliv.

Det kan du bl.a. gøre ved at efteruddanne dig. Eller du kan overveje, om du skal skifte job for at bruge dine kompetencer i nye arbejdssituationer.

Læs også: Sådan får du nyt job som senior

Kend dine stærke og svage sider

Du har nogle stærke og mindre stærke sider i alle faser af dit arbejdsliv.  

Vær bevidst om dine styrker. Sørg for at udvikle og fremhæve dem, så du viser, du er en attraktiv arbejdskraft for din arbejdsplads. Man knytter ofte kompetencer som erfaring, overblik og stabilitet til senkarrieren.

Gør dig også klart, hvad dine svagheder er, så du har et realistisk billede af din egen situation. Alderen kan for eksempel sætte grænser i forhold til din fysik og formåen.

Du kan risikere at møde begrænsninger i form af manglende kompetencer, hvis du ikke videreudvikler dine kvalifikationer inden for dit fagområde. Vær derfor opmærksom på, hvordan dit fag udvikler sig.

Læs også: Vil du arbejde efter folkepensionsalderen?

Læs også: Få gode råd om arbejdsliv

Sidst opdateret 08.05.2024