Bliv medlem
Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Arbejdsliv

Få gode råd om jobskifte, senkarriere og jobsøgning

Regler du skal kende som selvstændig og arbejdende folkepensionist

Det er vigtigt, at du kender reglerne for beregning af folkepensionen, hvis du er selvstændig og samtidig modtager folkepension – så du undgår fejl og kedelige overraskelser på bankbogen. 

Du kan udskyde din folkepension

Hvis du er selvstændig, kan du udskyde din folkepension og på den måde "gemme" folkepensionen til senere. Jo længere tid du udskyder din folkepension, desto mere vil du kunne få udbetalt, når du senere begynder udbetalingen af din folkepension.

Udskydelse af din folkepension kræver, at du arbejder mindst 750 timer på et år, og at du har så stort overskud i din virksomhed, at det ikke kan svare sig at få folkepensionen udbetalt.

Det er et individuelt spørgsmål, om det er klogt at udskyde folkepensionen til senere. Derfor er det en god idé at få økonomisk rådgivning, inden du tager beslutningen. Du kan fx kontakte din bank eller dit pensionsselskab.

Du kan også altid ringe til Ældre Sagens telefoniske rådgivning. Det er gratis, og du behøver ikke være medlem.

Kontakt rådgivningen

Opnå en skattefri seniorpræmie

Som selvstændig kan du få det, der hedder en skattefri seniorpræmie. Hvis du er du født den 1. januar 1954, eller derefter, kan du fra den 1. januar 2022 få en skattefri seniorpræmie på 45.415 kroner, hvis du arbejder det første år, efter du har nået din folkepensionsalder.

For at opnå seniorpræmien skal du arbejde mindst 1.560 timer det første år. Arbejder du også mindst 1.560 timer i det andet år, du er selvstændig, efter du har nået din folkepensionsalder, vil du få en skattefri seniorpræmie på 27.033 kroner fra den 1. januar 2022.

Som selvstændig skal du selv søge om at få den skattefri seniorpræmie udbetalt – men først når det første eller andet år er gået.

Læs og søg om skattefri præmie på www.borger.dk

Vær opmærksom på nedsættelse af tillæg mm.

Er du selvstændig, samtidig med du modtager folkepension, skal du være opmærksom på, at din arbejdsindkomst kan nedsætte pensionstillæg og grundbeløb.

Når dit pensionstillæg og grundbeløb bliver beregnet, er der en del af din indkomst, man ser bort fra i beregningen. Det betyder, at en del af din arbejdsindkomst ikke tages med i beregningen.

Man ser bort for 122.004 kroner om året, når pensionstillægget skal beregnes. Du skal være opmærksom på, at der er indgået en politisk aftale, der fjerner modregning fra lønindtægt.

Hvis du ikke modtager pensionstillæg men kun grundbeløbet, kan dit overskud i din selvstændige virksomhed fra den 1. januar 2022 være på 348.700 kroner på et år, uden dit grundbeløb bliver nedsat.

Hvis du bliver syg

Hvis du bliver syg, og har selvstændig virksomhed, gælder sygedagpengeloven uanset din alder. Men der er særlige regler, når du har nået folkepensionsalderen.

Du betaler selv de første 14 dage, og hvis du er syg længere end det, kan du få sygedagpenge. Hvis du er syg i mere end 26 uger, kan der være mulighed for at få forlænget sygedagpengene, men kun hvis der er udsigt til, at du bliver rask og kan arbejde indenfor de næste 26 uger.

Du kan vælge at tegne en sygedagpengeforsikring, så du kan få sygedagpenge fra første eller fra tredje sygedag. Du får ikke mere i sygedagpenge, du får dem bare tidligere.

Læs mere om sygedagpengeforsikringen på www.virk.dk

Sørg altid for at få rådgivning

Det er vigtigt at få rådgivning, når du har selvstændig virksomhed, efter du har nået folkepensionsalderen. Både når det drejer sig om at starte en ny virksomhed eller fortsætte en eksisterende.

Læs mere om Arbejdsliv

Få hjælp og rådgivning hos Ældre Sagens telefoniske rådgivning

Læs mere om reglerne for selvstændige og pension på www.borger.dk

Søg rådgivning hos Udbetaling Danmark på www.borger.dk

 

 

Sidst opdateret 06.03.2023