Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Arbejdsliv

Få gode råd om jobskifte, senkarriere og jobsøgning

Regler du skal kende som selvstændig og arbejdende folkepensionist

 

Artiklen kort

Regler du skal kende

Hvis du arbejder som selvstændig, mens du modtager folkepension, kan det påvirke din pension og dine skatteforpligtelser. Din folkepension kan nedsættes, hvis du har en indtægt over en vis grænse.

Du kan også blive pålagt at betale ekstra skat, hvis din indtægt overstiger en anden grænse.

Det er vigtigt du holder dig ajour med reglerne og søger rådgivning, så du kan få mest muligt ud af din pension og dit arbejde som selvstændig.

Læsetid 2 minutter

_____________

Det er vigtigt, at du kender reglerne for beregning af folkepensionen, hvis du er selvstændig og samtidig modtager folkepension – så du undgår fejl og kedelige overraskelser på bankbogen. 

Du kan udskyde din folkepension

Hvis du er selvstændig, kan du udskyde din folkepension og på den måde "gemme" folkepensionen til senere. Jo længere tid du udskyder din folkepension, desto mere vil du kunne få udbetalt, når du senere begynder udbetalingen af din folkepension.

Udskydelse af din folkepension kræver, at du arbejder mindst 750 timer på et år, og at du har så stort overskud i din virksomhed, at det ikke kan svare sig at få folkepensionen udbetalt.

Det er et individuelt spørgsmål, om det er klogt at udskyde folkepensionen til senere. Derfor er det en god idé at få økonomisk rådgivning, inden du tager beslutningen. Du kan fx kontakte din bank eller dit pensionsselskab.

Du kan også altid ringe til Ældre Sagens telefoniske rådgivning. Det er gratis, og du behøver ikke være medlem.

Kontakt rådgivningen

Opnå en skattefri seniorpræmie

Som selvstændig kan du få det, der hedder en skattefri seniorpræmie. Hvis du er du født den 1. januar 1954, eller derefter, kan du fra den 1. januar 2023 få en skattefri seniorpræmie på 45.415 kroner, hvis du arbejder det første år, efter du har nået din folkepensionsalder.

For at opnå seniorpræmien skal du arbejde mindst 1.560 timer det første år. Arbejder du også mindst 1.560 timer i det andet år, du er selvstændig, efter du har nået din folkepensionsalder, vil du få en skattefri seniorpræmie på 27.033 kroner fra den 1. januar 2023.

Som selvstændig skal du selv søge om at få den skattefri seniorpræmie udbetalt – men først når det første eller andet år er gået.

Læs og søg om skattefri præmie på www.borger.dk

Vær opmærksom på nedsættelse af tillæg mm.

Er du selvstændig, samtidig med du modtager folkepension, skal du være opmærksom på, at din arbejdsindkomst kan nedsætte pensionstillæg og grundbeløb.

Når dit pensionstillæg og grundbeløb bliver beregnet, er der en del af din indkomst, man ser bort fra i beregningen. Det betyder, at en del af din arbejdsindkomst ikke tages med i beregningen.

Tjen 122.004 kroner uden modregning

Der er indgået en bred politisk aftale om fra 2023 ikke at tage pensionistens egen arbejdsindkomst med i beregningen, når folkepensionen skal beregnes. Men denne ændring er endnu ikke vedtaget i Folketinget.

Hvis ændringen bliver vedtaget, så vil den formentlig først slå igennem i 2024, når den sociale pension skal beregnes, men med tilbagevirkende kraft fra 2023.

Dermed er det Ældre Sagens forventning, at der stadig vil blive modregnet i folkepensionen ved lønindkomst over 122.004 kroner i 2023, men at det modregnede beløb vil blive udbetalt til den enkelte ved en efterregulering af folkepensionen i 2024.

Når/hvis et lovforslag bliver vedtaget, bliver denne artikel opdateret.  

Hvis du bliver syg

Er du folkepensionist og arbejder har du ikke ret til arbejdsløshedsunderstøttelse men til sygedagpenge ved sygdom, hvis du opfylder betingelserne.

Du kan få sygedagpenge i højst 26 uger indenfor en periode på 12 måneder. Perioden kan i visse tilfælde forlænges, hvis lægen vurderer, at du vil kunne begynde at arbejde igen indenfor de næste 26 uger.

Du skal have været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 26 uger inden sygemeldingen og i den periode have været beskæftiget i mindst 240 timer, hvis du ikke får sygedagpenge eller løn fra arbejdsgiver under sygdom.

I de første 30 dage skal arbejdsgiveren som hovedregel udbetale sygedagpenge til den sygemeldte, herefter overtager kommunen udbetalingen. For at få udbetalt sygedagpenge fra din arbejdsgiver i arbejdsgiverperioden er det en betingelse, at du har været ansat hos arbejdsgiveren i de sidste 8 uger og i den periode have været beskæftiget mindst 74 timer.

Hvis du bliver syg, og har selvstændig virksomhed, gælder sygedagpengeloven også selv om du har nået folkepensionsalderen. Men der er særlige regler. Du betaler selv de første 14 sygedage, og herefter kan du få sygedagpenge ved fortsat sygdom.

Du kan tegne en forsikring hos Udbetaling Danmark, der sikrer sygedagpenge fra tredje eller første fraværsdag. Du kan vælge at være dækket til minimum eller maksimumsydelse. Læs mere om sygedagpengeforsikringen på: www.virk.dk 

Læs mere om sygedagpengeforsikringen på www.virk.dk

Sørg altid for at få rådgivning

Det er vigtigt at få rådgivning, når du har selvstændig virksomhed, efter du har nået folkepensionsalderen. Både når det drejer sig om at starte en ny virksomhed eller fortsætte en eksisterende.

Læs mere om Arbejdsliv

Få hjælp og rådgivning hos Ældre Sagens telefoniske rådgivning

Læs mere om reglerne for selvstændige og pension på www.borger.dk

Søg rådgivning hos Udbetaling Danmark på www.borger.dk

 

 

Sidst opdateret 25.01.2024