Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Arbejdsliv

Få gode råd om jobskifte, senkarriere og jobsøgning

Regler du skal kende som selvstændig og arbejdende folkepensionist

 

Artiklen kort

Regler du skal kende som selvstændig

Arbejder du som folkepensionist eller er du selvstændig, er der visse regler, du med fordel kan læse og sætte dig ind i, så du undgår at begå fejl, der kan gå ud over din pension og skatteforpligtelser. 

Det er vigtigt du holder dig ajour med reglerne og søger rådgivning, så du kan få mest muligt ud af din pension og dit arbejde som selvstændig.

Læsetid 2 minutter

_____________

Det er vigtigt, at du kender til reglerne på området, hvis du er selvstændig og samtidig modtager folkepension – så du undgår fejl og kedelige overraskelser på bankbogen. 

Du kan udskyde din folkepension

Du kan som folkepensionist have både arbejdsindkomst og samtidig få fuld folkepension. Hvis du som folkepensionist har andre skattepligtige indtægter, som fx private pensioner, ATP eller kapitalindkomst, kan indtægterne nedsætte dit pensionstillæg. 

Du kan udsætte din folkepension, hvis du har nået folkepensionsalderen og arbejder mere end 750 timer i kalenderåret. 

Det er et individuelt spørgsmål, om det er klogt at udskyde folkepensionen til senere. Derfor er det en god idé at få økonomisk rådgivning, inden du tager beslutningen. Du kan fx kontakte din bank eller dit pensionsselskab.

Du kan altid ringe til Ældre Sagens telefoniske rådgivning. Det er gratis, og du behøver ikke være medlem.

Kontakt rådgivningen

Opnå en skattefri seniorpræmie

Som selvstændig kan du få det, der hedder en skattefri seniorpræmie. Hvis du er du født den 1. januar 1954, eller derefter, kan du fra den 1. januar 2024 få en skattefri seniorpræmie på 46.868 kroner, hvis du arbejder det første år, efter du har nået din folkepensionsalder.

For at opnå seniorpræmien skal du arbejde mindst 1.560 timer det første år. Du har mulighed for at få en seniorpræmie på 27.898 kroner i 2024, hvis du arbejder i det andet år, efter du har nået folkepensionsalderen, og du arbejder mindst 1.560 timer i det år.

Være opmærksom på, at din timeløn skal være mindst 132,18 kroner i 2023 og 136,81 kroner i 2024.

Som selvstændig skal du selv søge om at få den skattefri seniorpræmie udbetalt hos Udbetaling Danmark.  

Læs og søg om skattefri præmie på www.borger.dk

Regler du skal kende som arbejdende folkepensionist

Folkepensionister der arbejder har ikke ret til arbejdsløshedsunderstøttelse, men til sygedagpenge ved sygdom hvis de opfylder betingelserne.

Folkepensionister kan få sygedagpenge i højst 26 uger indenfor en periode på 12 måneder.  Perioden kan i visse tilfælde forlænges, hvis lægen vurderer, at du vil kunne begynde at arbejde igen indenfor de næste 26 uger.

Du skal have været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 26 uger inden sygemeldingen og i den periode have været beskæftiget i mindst 240 timer, hvis du ikke får sygedagpenge eller løn fra arbejdsgiver under sygdom.

I de første 30 dage skal arbejdsgiveren som hovedregel udbetale sygedagpenge til den sygemeldte, herefter overtager kommunen udbetalingen.

For at få udbetalt sygedagpenge fra din arbejdsgiver i arbejdsgiverperioden er det en betingelse, at du har været ansat hos arbejdsgiveren i de sidste 8 uger og i den periode have været beskæftiget mindst 74 timer.

Sygdom som selvstændig

Hvis du bliver syg, og har selvstændig virksomhed, gælder sygedagpengeloven også selvom du har nået folkepensionsalderen. Men der er særlige regler. Du betaler selv de første 14 sygedage, og herefter kan du få sygedagpenge ved fortsat sygdom.

Du kan tegne en forsikring hos Udbetaling Danmark, der sikrer sygedagpenge fra tredje eller første fraværsdag. Du kan vælge at være dækket til minimum eller maksimumsydelse.

Læs mere om sygedagpengeforsikringen på www.virk.dk

Sørg altid for at få rådgivning

Det er vigtigt at få rådgivning, når du har selvstændig virksomhed, efter du har nået folkepensionsalderen. Både når det drejer sig om at starte en ny virksomhed eller fortsætte en eksisterende.

Læs mere om Arbejdsliv

Få hjælp og rådgivning hos Ældre Sagens telefoniske rådgivning

Læs mere om reglerne for selvstændige og pension på www.borger.dk

Søg rådgivning hos Udbetaling Danmark på www.borger.dk

 

 

Sidst opdateret 26.04.2024