Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Arbejdsliv

Få gode råd om jobskifte, senkarriere og jobsøgning

Vil du arbejde efter folkepensionsalderen?

Artiklen kort

I arbejde efter pensionsalderen

Du kan nu både arbejde og modtage din folkepension samtidig.

Som folkepensionist bliver du ikke længere modregnet i folkepensionens grundbeløb eller i pensionstillægget på grund af din arbejdsindtægt.

Du kan også vælge at udsætte din folkepension til et senere tidspunkt. Det kaldes opsat folkepension.

Læsetid 2-4 minutter

______________

Det er vedtaget i Folketinget, at du som folkepensionist ikke længere bliver modregnet i folkepensionens grundbeløb eller i pensionstillægget på grund af din egen arbejdsindtægt.

Lovændringen havde virkning fra den 1. januar 2024 med tilbagevirkende kraft fra den 1. januar 2023.

Skattefri seniorpræmie

Er du født 1. januar 1954 eller senere, er det muligt at få en skattefri seniorpræmie, hvis du arbejder det første år efter alderen for folkepension. Der er tale om et skattefrit beløb på 46.868 kroner (2024). Du skal arbejde mindst 1.560 timer i løbet af det første år, enten som lønmodtager eller som selvstændig.

Det svarer til mindst 30 timer om ugen i gennemsnit over året. Præmien udbetales automatisk til lønmodtagere, når de 12 måneder er gået. Er du selvstændig, skal du selv ansøge om præmien hos Udbetaling Danmark.

Hvis du arbejder i det andet år, efter du har nået folkepensionsalderen, har du mulighed for at få en seniorpræmie på 27.898  kroner (2024), hvis du arbejder mindst 1.560 timer i det år. 

Vær opmærksom på, at din timeløn skal være mindst 132,18 kr. i 2023 og 136,81 i 2024.

Udsæt din folkepension med opsat folkepension

Du kan også vælge at udsætte din folkepensionen til et senere tidspunkt. Det kaldes opsat folkepension. Hvis du fortsætter på arbejdsmarkedet efter folkepensionsalderen, vil du få beregnet et ventetillæg til din folkepension, når du engang går på pension.

Betingelsen for opsat folkepension er, at du skal have indtægt ved personligt arbejde i mindst 750 timer per kalenderår.

Folkepensionen kan udsættes i højst to perioder og i højst ti år i alt.

Læs mere om opsat folkepension i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide"

Læs også: Arbejd skattefrit som folkepensionist

Få hjælp fra Ældre Sagens Rådgivning

Du kan altid kontakte Ældre Sagens Rådgivning, hvis du er i tvivl om dine muligheder og rettigheder.

Det er gratis at kontakte Rådgivningen, og du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen.

Kontakt Rådgivningen

Politik

Det har Ældre Sagen opnået 

Læs om politiske resultater

Sidst opdateret 21.02.2024