Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Hjælp ved sygdom

Få overblik og brug dine muligheder ved sygdom

Få hjælp fra en bisidder

En bisidder kan være en god hjælp og støtte til at stille spørgsmål og bevare overblikket, hvis du skal til undersøgelse eller i behandling.

En bisidder er en person, du kan have med til samtaler med fx din læge, kommunen eller en anden offentlig myndighed.

En bisidder kan fx være din ægtefælle, et familiemedlem eller en god ven eller veninde, som du har tillid til. Du kan også få en bisidder gennem Ældre Sagen.

En bisidder hjælper med at bevare overblikket

Bisidderen kan hjælpe dig med at:

  • huske, hvad du vil spørge om
  • holde styr på, hvad der er blevet besluttet på et møde
  • bevare overblikket i dit behandlingsforløb.

Det kan derfor være en god ide at tage en bisidder med, hvis du skal til undersøgelser og lægesamtaler.

En bisidder kan ikke træffe beslutninger på vegne af dig, det skal du selv gøre. En bisidder kan også være en frivillig fra en forening.

Få en bisidder gennem Ældre Sagen

Mange af Ældres Sagens lokalafdelinger har en bisidderordning.

Læs mere om, hvordan du får en gratis bisidder

En partsrepræsentant kan handle på dine vegne

Der findes også det, der hedder en partsrepræsentant.

Forskellen på en partsrepræsentant og en bisidder er, at en en partsrepræsentant er en person, der kan repræsentere dig, varetage dine interesser og handle på dine vegne.

Du kan fx vælge en partsrepræsentant, hvis du er alvorligt syg og ikke har overskud til selv at holde styr på dit behandlingsforløb.

Partsrepræsentanten kan også deltage i møder om din situation, uden du selv er til stede.

Der kan dog være situationer, hvor det er nødvendigt, at du er til stede, fx til en undersøgelse.

Lav skriftlig fuldmagt med din partsrepræsentant

Du vælger selv din partsrepræsentant. Det kan både være en privatperson eller en professionel, fx en advokat eller socialrådgiver.

Det er en god ide at lave en skriftlig fuldmagt, hvor det tydeligt fremgår, hvilke rettigheder du har givet partsrepræsentanten.

Du bør aflevere en kopi af din fuldmagt til lægen eller personalet på hospitalet.

Læs mere om fuldmagter og værgemål

Læs mere om patientrettigheder

Få hjælp hos Ældre Sagens Rådgivning

Du kan altid kontakte Ældre Sagens Rådgivning, hvis du er i tvivl om dine rettigheder. Her sidder socialrådgivere, økonomer og jurister klar til at hjælpe.

Det er gratis at kontakte Rådgivningen, og du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen.

Kontakt Rådgivningen

Sidst opdateret 24.11.2023