Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Hjælp ved sygdom

Få overblik og brug dine muligheder ved sygdom

En patientansvarlig læge kan give mere tryghed under behandling på hospital

Det kan give bedre overblik og mere tryghed, hvis du har en patientansvarlig læge tilknyttet din behandling på hospitalet.

Sygdom og indlæggelse på hospital er for de fleste en situation, der kan være forbundet med utryghed for både patienter og pårørende.

Situationen kan blive ekstra svær at overskue, hvis der er mange forskellige læger tilknyttet. Det kan fx være ved et længere og kompliceret forløb eller i et ambulant forløb, udredning, behandling eller indlæggelse.

Det kan give mere ro og tryghed i forløbet, hvis du kan få tilknyttet en patientansvarlig læge, som kan hjælpe med at holde styr på det samlede forløb.

En patientansvarlig læge holder styr på din behandling

Du kan i nogle situationer få tilknyttet en såkaldt patientansvarlig læge, hvis du er indlagt på hospital i længere tid. 

En patientansvarlig læge er en læge, som holder styr på dit behandlingsforløb. Den patientansvarlige læge sørger for, at du får et sammenhængende behandlingsforløb på tværs af afdelinger og specialer på hospitalet.

Den patientansvarlige læge er ikke nødvendigvis den samme læge, som behandler eller udreder dig.

Læs også: Behandlingsgaranti ved behandling på hospital

Den patientansvarlige læge har overblikket

Den patientansvarlige læge har det overordnede ansvar og overblik over dit forløb og skal:

  • Sørge for, at der er sammenhæng i de behandlinger og undersøgelser, du bliver tilbudt.
  • Sikre, at du bliver inddraget i dit behandlingsforløb.
  • Være den, du henvender dig til, hvis du er tvivl om noget.
  • Sikre dialog mellem dig og de andre læger, der behandler dig, og være med til at sikre, at din behandling forløber, som den skal.
  • Sørge for, at dine, og eventuelle pårørendes, viden og ønsker bliver hørt, og at du får din egen individuelle behandlingsplan.

Få hjælp ved sygdom, indlæggelse og udredning

Sådan får du en patientansvarlig læge

Du har ikke krav på en patientansvarlig læge, fordi ordningen ikke er skrevet ind i lovgivningen. Men der er indgået en politisk aftale om, at patienter med komplicerede forløb skal have en patientansvarlig læge.

Derfor vil du ofte få tilbudt en patientansvarlig læge, hvis du er i et længevarende behandlingsforløb, har mere end én sygdom og ofte er indlagt i en længere periode.

Det er den enkelte læge på din afdeling, som vurderer, om du skal tilbydes en patientansvarlig læge.

Få hjælp og rådgivning

Spørg personalet på sygehuset, hvis du er i tvivl om ordningen – eller hvis du mener, at du kunne have gavn af en patientansvarlig læge.

Du kan også kontakte Ældre Sagens Rådgivning, hvis du vil vide mere.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Om artiklen Kilde
Ældre Sagens Rådgivning

Sidst opdateret 08.05.2024