Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Den sidste tid

Når døden og sorgen kommer tæt på

Hvad er palliativ pleje?

Palliation er et andet ord for lindring og kan både gælde fysiske, psykiske, sociale eller åndelige lidelser.

Den palliative indsats har til formål at øge livskvaliteten for mennesker med livstruende sygdom og deres pårørende ved at forebygge og lindre smerte og lidelser. Lidelserne kan både være fysiske, psykiske, sociale og åndelige. Efter patientens død handler den palliative indsats om at støtte de efterladte. Den palliative pleje og behandling kan foregå i eget hjem, på plejehjem, på sygehus eller på hospice.

Læs mere om palliation hos REHPA - Videncenter for Rehabilitering og Palliation

Større fokus på mennesker, der er ramt af livstruende sygdom
Den palliative indsats har tidligere været en målrettet behandling primært i den sidste tid, inden patienten dør.

I dag bliver der lagt mere vægt på, at mennesker, der er ramt af en livstruende sygdom, har behov for palliativ pleje for at øge livskvaliteten tidligere i – og igennem – et langt sygdomsforløb.

Læs også: Når døden og sorgen kommer tæt på

Basal og specialiseret palliativ indsats
Palliative indsatser inddeles i henholdsvis basale og specialiserede indsatser.

  • Basal palliativ indsats
    Den basale palliative indsats bliver givet af fagpersoner i de dele af sundhedsvæsenet, som ikke i forvejen har palliation som deres hovedopgave. Det kan fx være på plejehjem, i hjemmeplejen og på sygehuse. Indsatsen indgår således i den øvrige pleje og behandling.
  • Specialiseret palliativ indsats
    Den specialiserede indsats udføres på hospice, i palliative teams eller på palliative afdelinger på sygehuse. Indsatsen gives af fagpersoner i de dele af sundhedsvæsenet, der har palliation som hovedopgave. Den specialiserede indsats kan foregå under indlæggelse ambulant, i patientens hjem/plejebolig eller på en sygehusafdeling (via palliativt team).

Læs også: Ret til palliation

Sidst opdateret 16.04.2024