Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Hjælp ved sygdom

Få overblik og brug dine muligheder ved sygdom

Sådan fungerer det frie sygehusvalg

Du bestemmer selv, hvilket sygehus du vil bruge, hvis din læge har henvist dig til udredning, undersøgelser eller behandling.

Midlertidig forlængelse af behandlingsgarantien Fristen for behandling af somatiske sygdomme er forlænget. Det betyder, at for personer, som henvises til sygebehandling og udredes i perioden den 1. juni 2023 til og med den 31. december 2024, er fristen for behandling 60 dage.

Du bestemmer selv, hvilket sygehus du vil bruge, hvis du skal udredes, undersøges eller behandles på et offentligt sygehus.

Det er en mulighed for dig, der gerne vil behandles hurtigst muligt, eller som vil vælge et sygehus, du er tryg ved.

Du kan vælge, om du vil behandles på et sygehus i din bopælsregion, eller om du vil henvises til et andet offentligt sygehus i Danmark.

Din læge henviser til sygehuset

Du skal bede din læge eller speciallæge om at sende henvisning til det sygehus, du gerne vil henvises til.

Du har også frit valg på en række specialsygehuse og hospices.

Det frie sygehusvalg gælder ikke akut indlæggelse

Der er undtagelser, hvor det frie sygehusvalg ikke gælder:

  • Det sygehus, du ønsker, kan afvise din anmodning, hvis de har lang ventetid eller ikke tilbyder den behandling, du har brug for.
  • Du vil blive indlagt på det nærmeste hospital, hvis du bliver indlagt akut.

Du skal også være opmærksom på, at du ikke kan bruge retten til udvidet sygehusvalg, hvis du først har valgt et andet hospital.

Udvidet sygehusvalg betyder, at du kan vælge at blive udredt, undersøgt eller behandlet på et privathospital, hvis du skal vente mere end 30 dage.

Få hjælp fra en rådgiver eller patientkontoret i din region 

Du kan kontakte en rådgiver i sygehusvalg i din region eller patientkontoret i din region, hvis du har brug for hjælp.

Du kan finde adresse og telefoner på regionens hjemmeside.

Du kan også søge informationer på hjemmesiden www.mitsygehusvalg.dk.

Få hjælp hos Ældre Sagens Rådgivning

Du kan også altid kontakte Ældre Sagens Rådgivning, hvis du er i tvivl om dine muligheder og rettigheder.

Du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen for at få rådgivning hos os.

Om artiklen Kilde
Ældre Sagens Rådgivning.


Sidst opdateret 08.04.2024