Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Hjælp ved sygdom

Få overblik og brug dine muligheder ved sygdom

Sådan bliver du hurtigt udredt

Du kan blive undersøgt på sygehuset inden for 30 dage, hvis du får en henvisning til at blive udredt fra din læge.

En udredning består af samtaler med læge, sygeplejersker og andet sundhedspersonale, samt undersøgelser som fx blodprøver, røntgenundersøgelse og scanning. Formålet er at stille en diagnose.

Hvis du er syg, kan din læge vælge at henvise dig til udredning på et sygehus. Her undersøger sundhedspersonalet, hvad du fejler.

Bliver du henvist, har du ret til at blive udredt inden 30 dage, hvis det er praktisk muligt.

Sygehuset sender brev om indkaldelse

Hvis din læge henviser dig til udredning, vil du modtage et brev med indkaldelse fra det sygehus, du er henvist til, efter du har fået en henvisning.

I brevet kan du læse om, hvor hurtigt du har ret til at blive udredt og om andre rettigheder, du har.

Du har krav på at få en plan for din udredning, hvis du ikke kan blive udredt inden 30 dage.

Det kan fx være på grund af ventetid, hvis sygehuset ikke kan nå afklare, hvad du fejler, eller hvis du vil vente på at blive undersøgt på et bestemt hospital.

Sygehuset laver en plan for udredning

Planen for udredning skal indeholde en beskrivelse af, hvornår du kan komme til undersøgelser, og hvilket sygehus eller afdeling, du skal møde på.

Sygehuset skal udlevere planen til dig senest 30 dage efter, at det har modtaget din henvisning.

Du kan blive henvist til undersøgelser på forskellige afdelinger og sygehuse. Det afhænger af, hvad du skal udredes for.

Ret til udredning på privat hospital efter 30 dage

Det er den region, du bor i, der har ansvaret for, at du bliver hurtigt udredt.

Du kan vælge udredning på et privat hospital, som Danske Regioner har aftaler med, hvis regionen, du bor i, ikke kan udrede dig inden for 30 dage.

Du kan både få hele udredningen eller dele af den, fx en scanning eller undersøgelse, på privathospitalet.

Få hjælp fra rådgiver eller patientkontor i din region

Du kan kontakte en rådgiver i sygehusvalg eller patientkontoret i din region, hvis du er i tvivl om noget eller har brug for anden hjælp.

Du kan finde adresse og telefoner på regionens hjemmeside.

Få hjælp hos Ældre Sagens Rådgivning

Du kan også altid kontakte Ældre Sagens Rådgivning, hvis du er i tvivl om dine muligheder for udredning.

Det er gratis at kontakte Rådgivningen, og du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen.

Om artiklen Kilde
Ældre Sagens Rådgivning

Sidst opdateret 04.06.2024