Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Hjælp ved sygdom

Få overblik og brug dine muligheder ved sygdom

Sådan får du sygepleje derhjemme

Du kan modtage sygepleje derhjemme eller på en klinik, hvis du er ramt af akut opstået eller kronisk sygdom eller gennemgår et vanskeligt sygdomsforløb.

Kommunal sygepleje betyder, at du får hjælp til fx medicin eller pleje af sår derhjemme eller på en klinik i kommunen.

Du kan modtage behandling både ved akut opstået (fx har brækket benet) eller kronisk sygdom, eller hvis du gennemgår et vanskeligt sygdomsforløb.

Det er lægen eller sygehuset, der henviser til behandling, men det er kommunen, der tildeler dig hjemmesygepleje. Dvs. kommunen visiterer til sygepleje.

Læs om, hvad du skal huske, når du skal hjem fra hospitalet

Sygepleje dækker en række behandlinger

Sygeplejen leverer bl.a. lægeordineret:

  • Behandling af infektioner
  • Behandling af diabetes
  • Medicindosering
  • Injektioner
  • Sårbehandling
  • Blodtryksmåling
  • Blodsukkermåling
  • Injektioner
  • Skift af kateter

Læs også: Få tilskud til medicin

Få henvisning til sygepleje fra læge, speciallæge eller sygehus

Du skal have henvisning fra din læge, en speciallæge eller sygehuset for at få behandling i den kommunale sygepleje. Sygeplejen vurderer om, du skal have behandling hjemme hos dig selv eller på klinik.

Sygehuset sender en udskrivningsrapport til din kommune, hvis du har været indlagt, og sygehuset vurderer, at du har behov for sygepleje efter udskrivelse.

Udskrivningsrapporten sikrer, at hjemmesygeplejens medarbejdere ved, hvad de skal være opmærksomme på. Du får også en kopi.

Få sygepleje på alle tidspunkter af døgnet

Behandlingen kan foregå enten på en klinik eller i dit hjem, herunder plejeboliger. Sygeplejen kan foregå på alle tidspunkter af døgnet.

Du kan også få henvisning til pleje og behandling i akutfunktionen, hvis du fortsat har behov for behandling efter at være blevet udskrevet fra sygehuset.

Akutfunktionen er en specialiseret indsats, som erfarne sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter udfører, og som kan rykke ud med kort varsel døgnet rundt.

Akutfunktioner kan for eksempel hjælpe med inhalationsbehandling, prøvetagning og observationer.

Hjemmesygeplejen sætter behandlingen i gang

Medarbejdere fra hjemmesygeplejen vil foretage en faglig vurdering af, hvor hurtigt du skal have behandling. De vurderer også om, du skal have behandling i dit eget hjem eller henvises til den kommunale sygeplejeklinik.

Du bliver efterfølgende kontaktet for at aftale et mødetidspunkt.

Hjemmesygepleje er gratis, undtagen udgifter

Det er gratis at modtage selve sygeplejen. Men udgifter til eventuel medicin, salver, doseringsæsker m.m. skal du selv betale.

Du skal desuden betale for transport til og fra den kommunale sygeplejeklinik.

Du kan også læse om hjemmesygepleje i Ældre Sagens håndbog ”Værd at vide”

Læs mere om patientrettigheder

Få hjælp af Ældre Sagens Rådgivning

Du kan altid kontakte Ældre Sagens Rådgivning, hvis du vil vide om den kommunale hjemmesygepleje.

Det er koster almindelig telefontakst at kontakte Rådgivningen, og du behøver ikke være medlem.

Kontakt Rådgivningen

Om artiklen Kilde
Ældre Sagens Rådgivning

Sidst opdateret 10.06.2024