Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Hjælp ved sygdom

Få overblik og brug dine muligheder ved sygdom

Sådan fungerer klagesystemet i sundhedsvæsenet

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du oplever fejl i din behandling. Du klager enten digitalt via www.borger.dk eller ved at udfylde og sende et fysisk klageskema.

Du kan klage, hvis du er i en situation, hvor dine rettigheder som patient er blevet brudt, eller du oplever fejl eller svigt i din behandling på sygehus eller i kommunen.

Det kan være, du er utilfreds med en undersøgelse, en diagnose, genoptræning eller et afslag på tilskud.

Du kan både klage over din behandling, over administrative afgørelser og over konkrete personer i sundhedsvæsenet.

Du klager digitalt på www.borger.dk, under selvbetjeningen. Du skal bruge dit MitID til at logge på hjemmesiden.

Du kan få tilsendt et papirskema, hvis du er fritaget for digital kommunikation eller ikke kan bruge det digitale klageskema.

Gå til www.borger.dk

Læs mere om, hvordan MitID fungerer

Klag over din sundhedsfaglige behandling

Du skal sende din klage til Styrelsen for Patientklager. Styrelsens adresse er Olof Palmes Alle 18 H, 8200 Århus N, og deres telefonnummer er 7244 0500.

Læs mere om Styrelsen for Patientklager på stpk.dk

Styrelsen behandler klager over sundhedsfaglig behandling. Du kan klage indenfor fem år fra den dato, du modtog behandlingen.

Din klagefrist kan dog nedsættes til to år, hvis du har haft mistanke om eller burde have haft kendskab til, at der er sket fejlbehandling.

Du kan også klage over den behandling en afdød har fået, hvis du er nærmeste pårørende til den afdøde.

Klag over administrative afgørelser

Du kan også klage til Styrelsen for Patientklager over administrative afgørelser og afgørelser, hvor der sket et brud på dine patientrettigheder.

Det kan fx være, hvis du har fået afslag på tilskud til transport, eller du vil klage over patientrådgivning, adgang til oplysninger eller ventetider.

I de situationer skal du klage senest fire uger, efter du har modtaget afgørelsen.

Læs også: Få hjælp til transport

Klag over personer i sundhedsvæsenet

Du kan klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du ønsker at klage over en person i sundhedsvæsenet.

Din klage bliver behandlet af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Du kan fx klage over:

  • Din praktiserende læge
  • Speciallæge
  • Fysioterapeut
  • Kiropraktor
  • Fodterapeut
  • Sygeplejerske
  • Social- og sundhedsassistent
  • Behandlende læge på sygehus

Du skal som udgangspunkt klage indenfor fem år fra den dato, du modtog behandlingen.

Din klagefrist kan dog nedsættes til to år, hvis du har haft mistanke om eller burde have haft kendskab til, at der var sket fejlbehandling.

Læs mere om patientrettigheder

Få hjælp hos Ældre Sagens Rådgivning

Du kan altid kontakte Ældre Sagens Rådgivning, hvis du er i tvivl om dine muligheder for at klage.

Det er gratis at kontakte Rådgivningen, og du behøver ikke være medlem af Ældre Sagen.

Kontakt Rådgivningen

Sidst opdateret 14.06.2024