Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Hjælp ved sygdom

Få overblik og brug dine muligheder ved sygdom

Få aktindsigt i din sundhedsjournal

Du har ret til at læse din egen journal fra besøg hos lægen, undersøgelser og behandlinger. Du skal kontakte din læge eller hospitalet, hvis du vil have aktindsigt.

Personale i sundhedsvæsenet skal føre journal over patienter. På den måde bliver dit behandlingsforløb dokumenteret, og det øger din sikkerhed som patient.

Derfor har du en sundhedsjournal, hvis du er blevet undersøgt eller har modtaget behandling. I journalen bliver oplysninger om dit sygdomsforløb, din behandling, prøvesvar og sundhedsfaglige vurderinger noteret.

Få information om dit helbred

På www.sundhed.dk kan du se de informationer og den data, der er registreret om dig i sundhedsvæsenet. Det kan fx være prøvesvar eller en oversigt over, hvornår du har været ved læge, på skadestuen eller til fysioterapeut.

Du skal bruge dit MitID for at logge ind på www.sundhed.dk.

Læs mere på www.sundhed.dk

Læs også: Sådan virker MitID

Sundhedsjournalen dokumenterer dit behandlingsforløb

Du har også ret til at læse eller få en kopi af din sundhedsjournal fra besøg hos lægen, undersøgelser og behandlinger.

I din journal kan du læse det, sundhedspersonalet har noteret om dit sygdoms- eller behandlingsforløb.

Sådan får du aktindsigt i din sundhedsjournal

Den nemmeste måde at få aktindsigt er hos din læge eller hospitalet. Her kan du læse din journal eller få en kopi af den. Det kan være en god idé, hvis du vil have forklaret, hvad der står i journalen.

Der er ikke særlige krav til, hvordan du beder om aktindsigt. Du kan gøre det mundtligt eller skriftligt. Du kan også give en anden person fuldmagt til at få aktindsigt i din journal.

Læs også: Få hjælp fra en bisidder

Få svar inden 7 arbejdsdage

Som udgangspunkt må du se alle dine oplysninger, der er noteret efter januar 2010. Ældre oplysninger i din journal kan dog være begrænset af love, der gjaldt på det tidspunkt.

Du har krav på at få en skriftlig begrundelse og en klagevejledning, hvis du får begrænset indsigt eller afslag på aktindsigt med den begrundelse.

Du skal have svar inden syv arbejdsdage, efter du har bedt om aktindsigt. Her får du enten kopi af journalen eller besked om, hvornår du kan forvente at modtage det.

Aktindsigt er gratis

Det koster ikke noget, første gang du får aktindsigt. Sygehuset og andre sundhedspersoner kan dog opkræve et gebyr, hvis du ønsker flere kopier af din journal.

Læs mere om patientrettigheder

Få hjælp hos Ældre Sagens Rådgivning

Du kan altid kontakte Ældre Sagens Rådgivning, hvis du er i tvivl om dine rettigheder.

Det er gratis at kontakte Rådgivningen, og du behøver ikke være medlem.

Kontakt Rådgivningen

Om artiklen Kilde
Ældre Sagens Rådgivning.

Sidst opdateret 08.04.2024