Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser 2020

Resultater på landsplan for 80+-årige akut somatisk indlagte patienter fra Den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser 2020, Center for Patientinddragelse (CPI). CPI’s særudtræk for Ældre Sagen

Resultaterne for 80+-årige akut indlagte patienters oplevelser fra mødet med hospitaler ser Ældre Sagen som udtryk for, at for mange ældre akut indlagte patienter bl.a. oplever, at:

  • de ikke får tilstrækkelig information til at være trygge efter udskrivelsen
  • der ikke er tæt samarbejde mellem hospital og kommune om deres udskrivelse
  • forskelligt personale giver dem information, der ikke stemmer helt overens, og at der mangler en med et overordnet ansvar for forløbet
  • hverken de selv eller deres pårørende bliver taget med i beslutninger.

Resultater for 80+-årige patienters oplevelser af:

Samarbejde om udskrivelse

Sammenlagt hver femte (20 %) akut indlagte patienter over 80 år oplever, at hospitalsafdelingen og kommunal pleje slet ikke eller kun i ringe grad samarbej­der om udskrivelsen.

Information til patienter

Godt hver femte (22 %) akut indlagte patient over 80 år oplever i nogen grad og sammenlagt 17 % slet ikke eller i ringe grad, at personalet informerer tilstrækkeligt, så patienten er tryg efter udskrivelsen.

Hver femte (20 %) akut indlagte patient over 80 år oplever slet ikke og 8 % i ringe grad, at få information om, hvor de kan stille spørgsmål efter udskrivelsen.

Knap hver fjerde (24 %) akut indlagte patienter over 80 år oplever, at de slet ikke eller i ringe grad får information om den videre plan for forløb fx opfølgning/genoptræning.

Kontinuitet i information og personale

Blandt akut indlagte patienter over 80 år oplever 22 %, at information fra forskelligt personale i nogen grad stemmer overens, mens 7 % oplever dette kun i ringe grad eller slet ikke.

Godt hver femte (21 %) akut indlagte patient over 80 år oplever slet ikke eller i ringe grad, at én læge tager et overordnet ansvar for patientens samlede forløb.

Inddragelse i beslutninger

Sammenlagt 32 % akut indlagte patienter over 80 år oplever, at personalet i ringe grad eller slet ikke giver patienterne mulighed for at deltage i beslutninger om behandlingen.

Sammenlagt 37 % akut indlagte patienter over 80 år oplever, at personalet i ringe grad eller slet ikke giver patienternes pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om behandlingen.

Læs mere om den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser i 2020

Sidst opdateret 23.10.2023