Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Ledighed blandt seniorer

Spørgeskemaundersøgelse udført af Danmarks Statistik for Ældre Sagen

Danmark Statistik har spurgt 4.650 personer i alderen 30-67 år om deres erfaringer med ledighed og jobsøgning mm. og herefter sammenlignet svarene fra de 55-67 årige (benævnt seniorerne) med svarene fra de 30-54 årige.

Undersøgelsen viser følgende:

Ledige seniorer oplever, at deres alder er en ulempe i forhold til at komme i job

To ud af tre ledige seniorer oplever, at deres alder er en ulempe i forhold til at få job. Det gælder kun for en ud af fem blandt de 30-54 årige.

Ledige seniorer sender flere ansøgninger og kommer til færre samtaler sammenlignet med de 30-54 årige. En senior bruger 8,5 ansøgninger per samtale, det tilsvarende tal for de 30-54-årige er 6,4.

Kun 17 pct. af ledige seniorer tror, at de helt sikkert har et nyt job inden for seks måneder, mens det gælder 40 pct. af de 30-54 årige. 13 pct. af ledige seniorer tror slet ikke, at det er muligt at finde et job længere. Det er problem, fordi troen er en vigtig del af jobsøgningen.

Seniorerne er fleksible

Der er ikke stor forskel mellem seniorerne og de 30-54 årige i forhold til, hvad man er villig til at acceptere for at få et job. Over halvdelen er villige til at skifte branche og varetage arbejdsopgaver, som de er overkvalificerede til. Det gælder begge aldersgrupper. Lidt flere seniorer er villige til at gå ned i løn end blandt de 30-54 årige. Til gengæld er færre seniorer villige til at have længere transporttid eller skifte bopæl.

Flest seniorer angiver fyringsrunde blandt de vigtigste grunde til, at de stoppede i deres seneste job. Færre seniorer end blandt de 30-54 årige angiver dårligt forhold til nærmeste leder eller kollegaer, konflikt eller misforståelser som en af de vigtigste grunde. Der er også færre seniorer, som angiver manglende anerkendelse og motivation som de vigtigste årsager. Det stemmer fint overens med forskning, som viser, at vi bliver bedre til at samarbejde og indordne os med alderen (organisational citizen behaviour).

Ledighed øger risikoen for tilbagetrækning

60 pct. af dem, som havde trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, da de besvarede spørgeskemaet, angiver ledighed som direkte eller delvis anledning til at forlade arbejdsmarkedet.

22 pct. af de tilbagetrukne har et ønske om at komme tilbage på arbejdsmarkedet på hel (6 pct.) - eller deltid (16 pct.).

Se flere resultater i rapporten.

Et godt og langt arbejdsliv

ÆLDRE SAGEN ARBEJDER FOR, AT ALLE KAN HAVE ET GODT OG LANGT ARBEJDSLIV PÅ ET ARBEJDSMARKED, SOM MAN KAN VÆRE EN DEL AF, SÅ LÆNGE MAN VIL OG KAN, OG HVOR MAN KAN TRÆKKE SIG TILBAGE MED VÆRDIGHED.
Læs mere om mærkesagen arbejdsliv

Sidst opdateret 18.04.2024