Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Evaluering af Drømmesamtaler februar 2024

Marselisborg Consulting har gennemført en evaluering af Ældre Sagens projekt: Drømmesamtaler- værdifulde møder og oplevelser for ældre med brug for hjælp.

Formålet med evalueringen er at indsamle, analysere og evaluere implementeringen af Drømmesamtaler samt deres betydning for ældres livskvalitet og oplevelse af værdighed.

Rapporten bygger på interviews med ældre, ledere, medarbejdere og frivillige, deltagerobservation af drømmesamtaler samt medarbejdere og lederes svar på et tværgående spørgeskema i de seks casekommuner, som var de første til at afprøve drømmesamtaler.

Resumé

Drømmesamtaler er samtaler mellem ældre og medarbejdere i ældreplejen, der har fokus på ældres drømme, ønsker og behov. Ældre Sagen har, sammen med en række kommuner, ønsket, at der blev afholdt flere af disse samtaler, hvilket er sket gennem Projekt Drømmesamtaler –værdifulde møder og oplevelser for ældre med brug for hjælp.

Formålet med at gennemføre drømmesamtalerne er at bidrage til ældres livskvalitet og styrke oplevelsen af værdighed i den hjælp og støtte, de modtager. Det skal ske ved at styrke medarbejderne i ældreplejen i at møde og se det hele menneske.

Evalueringen viser, at drømmesamtalerne lykkes i at skabe betydningsfulde møder og oplevelser for ældre. De ældre føler sig set, hørt og lyttet til gennem samtalerne, og de oplever at have meningsfulde samtaler, der skaber nærvær, relationer og fremmer følelsen af fællesskab.

Evalueringen viser ligeledes, at det er positivt for drømmesamtalerne, når medarbejdernes relationelle kompetencer styrkes. Det giver medarbejderne en oplevelse af, at de har nemmere ved at indgå i samtaler om ældres drømme, ønsker og behov. De oplever, at de møder de ældre på en anden måde, og at samtalerne bliver mere givende og nærværende.

Samtaleredskabet ‘Drømmesamtaler’ opfattes som et godt hjælpeværktøj til at starte samtalerne. Både medarbejdere og ældre fortæller, at det kan være med til at gøre det mere simpelt og legitimt at starte disse samtaler.

Der er en opfattelse af, at samtaleredskabet har størst værdi i kombination med kompetenceudviklingen. Sammen skaber de gode betingelser for, at medarbejderne gennemfører drømmesamtaler, der opleves som givende og meningsfulde for de ældre.

Derudover viser evalueringen, at når der bliver ageret på ældres drømme og ønsker, opleves det som både betydnings-og meningsfuldt for dem. De får positive afbræk i hverdagen, og det sætter tanker i gang, når man får lov til at udleve drømmene.

Hent den fulde rapport over Evaluering af Drømmesamtaler

Hent hovedkonklusionerne fra Evaluering af Drømmesamtaler

Værdighed - den røde tråd i ældreplejen

Man skal kunne leve et meningsfuldt liv og bevare selvbestemmelsen, også selvom man bliver afhængig af hjælp
Læs mere om mærkesagen værdighed

Sidst opdateret 12.04.2024