Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Undersøgelse: Befolkningens holdning til velfærdsteknologi

Undersøgelse om befolkningens holdninger til velfærdsteknologi i den kommunale ældrepleje.

Man skal selv kunne vælge

Der er enighed i befolkningen om, at velfærdsteknologi skal indføres med udgangspunkt i ældres ønsker. De fleste mener, at det skal være muligt for ældre selv at til- eller fravælge velfærdsteknologi. Der er også enighed i befolkningen om, at hvis teknologi frigiver tid i ældreplejen, skal den frigivne tid gå til ældre i form af sociale aktiviteter eller praktisk hjælp og personlig pleje.

Frygt for ensomhed

Befolkningen er generelt bekymret for, at velfærdsteknologi på ældreområdet betyder, at ældre kan blive mere ensomme, når de får færre besøg af kommunens personale. Der er også bekymring for, at velfærdsteknologi indføres af hensyn til kommunens økonomi frem for den enkelte ældres behov og ønsker, og at velfærdsteknologi vil erstatte den hjælp som ældre får i dag.

Kommunens ansvar ved brug af velfærdsteknologi

Langt størstedelen af befolkningen mener, at kommunen har ansvaret for både betaling, installering, drift og datasikkerhed ved brug af velfærdsteknologi. Der er samtidig generel enighed i befolkningen om, at ældre ikke selv skal betale for fx en robotstøvsuger, hvis kommunen stopper med at tilbyde støvsugning til ældre, der ikke selv kan gøre rent.

Kort om metoden

Undersøgelsen er gennemført som en kombination af web- og telefoninterviews og er repræsentativ på køn, alder, region og uddannelse.

Formålet med undersøgelsen er at opnå et bredt og repræsentativt billede af befolkningens kendskab og holdning til velfærdsteknologi i den kommunale ældrepleje.

Dataindsamlingen er gennemført af Epinion som en kombination af web- og telefoninterviews. Data er indsamlet fra den 15. november til 1. december 2023.

Undersøgelsen bygger på i alt 1.603 besvarelser blandt 18+-årige og er repræsentativ på køn, alder, region og uddannelse. Se afsnit Baggrund og metode (s. 64) for uddybning af metoden og Baggrundsspørgsmål (s. 70) for viden om deltagernes demografi.

Sidst opdateret 30.05.2024