Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser 2022

Resultater på landsplan for 80+-årige akut somatisk indlagte patienter fra den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser 2022, Center for Patientinddragelse (CPI).
CPI's særudtræk for Ældre Sagen.

Resultaterne for 80+-årige akut indlagte patienters oplevelser fra mødet med hospitaler ser Ældre Sagen som udtryk for, at en bekymrende andel ældre akut indlagte patienter oplever, at:

  • de får ikke de informationer, de har behov for, og at de ikke får tilstrækkelig information til at være trygge efter udskrivelsen. 
  • den mundtlige information, de får under indlæggelsen, ikke er forståelig.
  • personalet ikke spørger ind til deres beskrivelse af sygdommen/tilstanden.
  • der ikke er én læge med overordnet ansvar for ens samlede forløb.
  • de ikke bliver taget med i beslutninger.

Resultater for 80+-årige patienters oplevelser

I det følgende er et oprids af udvalgte resultater. For hvert resultat er den/de region(er) nævnt, som har den højeste andel set på landsplan. På grund af databrud er tallene fra 2022 ikke sammenlignelige med tallene fra 2021.

Information til patienter

Hver femte (20 pct.) akut indlagte patient over 80 år oplever i nogen grad og sammenlagt 10 pct. slet ikke eller i ringe grad, at personalet informerer tilstrækkeligt, så patienten er tryg efter indlæggelsen. Den højeste andel ses i Region Hovedstaden og Region Sjælland, hvor sidstnævnte gør sig gældende for 12 pct.

Knap hver femte (19 pct.) akut indlagte patient over 80 år oplever i nogen grad og sammenlagt 6 pct.  slet ikke eller i ringe grad, at informationen under indlæggelsen er forståelig. Sidstnævnte gør sig gældende for 7 pct. i både Region Hovedstaden og Region Sjælland. 

Lidt over hver femte (22 pct.) akut indlagte patient over 80 år oplever i nogen grad at få de informationer, patienten har behov for, mens 9 pct. i ringe grad eller slet ikke oplever dette. Region Sjælland tegner sig med den højeste andel på sidstnævnte resultat, idet dette gælder for 12 pct. i regionen. 

Information vedr. sygdom

Omkring hver femte (22 pct.) akut indlagte patient over 80 år oplever i nogen grad og sammenlagt 8 pct. slet ikke eller i ringe grad, at personalet spørger ind til patientens beskrivelse af sygdommen/tilstanden. Med en andel på 11 pct. for sidstnævnte, har Region Sjælland den højeste andel.

Kontinuitet i forløbet

Hver femte (20 pct.) akut indlagte patient over 80 år oplever slet ikke eller i ringe grad, at én læge tager et overordnet ansvar for patientens samlede forløb. I Region Hovedstaden gør det samme sig gældende for 25 pct.

Inddragelse i beslutninger

Sammenlagt 23 pct. akut indlagte patienter over 80 år oplever, at personalet i ringe grad eller slet ikke giver dem mulighed for at deltage i beslutninger om undersøgelsen/behandlingen. Region Sjælland tegner sig med den højeste andel på dette resultat med en andel på 30 pct. 

Se nærmere for de landsdækkende resultater og for hver region i links nedenfor.
Se resultater fra 2021.

Hent resultater for Region Hovedstaden

Hent resultater for Region Sjælland

Hent resultater for Region Nordjylland

Hent resultater for Region Midtjylland

Hent resultater for Region Syddanmark

Hent resultater på landsplan

Ældre patienter i sundhedsvæsenet

Ældre Sagen arbejder for, at du oplever en sikker og værdig behandling, når du bliver indlagt.
Læs mere om mærkesagen sundhedsvæsen

Sidst opdateret 08.04.2024