Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Undersøgelse af medicinrester indleveret af borgere på apoteker i Danmark

Alliancen Stop Medicinspild har fået foretaget en undersøgelse af medicinrester indleveret på apotekerne, der viser, at vi smider medicin ud for over 400 mio. kr. årligt. Alliancen består udover Ældre Sagen af Pharmadanmark, Gigtforeningen, Lægeforeningen og Danmarks Apotekerforening.

39 apoteker har indsamlet og analyseret medicinrester indleveret af borgerne. En undersøgelse, som Alliancen Stop Medicinspild står bag i samarbejde med forskningsenheden på Sygehusapotek Fyn, OUH viser, at danske apoteker fik sidste år indleveret lægemidler til destruktion svarende til en værdi af 410 mio. kr., hvoraf knap en fjerdedel er spildte skattekroner. Værdien af de indsamlede medicinrester med generelt tilskud svarer skønsmæssigt til ca. 90 mio. tilskudskroner på landsplan.

De 410 mio. kr. dækker kun de medicinrester, der indleveres på apoteker. Hvis vi medregner den medicin, som danskerne fejlagtigt smider i skraldespanden derhjemme, samt den medicin, der destrueres via grossister, industri og sygehusapoteker, vil det reelle spild være markant højere.

Mere end halvdelen af den spildte medicin er ikke udløbet

De store mængder ubrugt medicin skyldes bl.a., at patienter ofte afprøver forskellige behandlinger, før den optimale findes. Samtidig passer medicinpakningernes størrelse ofte ikke til behandlingens varighed.

Ifølge undersøgelsen var 57 pct. af medicinresterne ikke udløbet, og mere end 21 pct. af medicinresterne var i uåbnede pakninger. Det svarer omregnet til landsplan til, at ca. 650.000 medicinpakninger blev kasseret uden overhovedet at være åbnet.

Målet med alliancen – udover at forhindre medicinspild og miljøbelastning fra medicin ved at fokusere på bedre brug – er også at gøre borgerne opmærksomme på, at medicinrester skal afleveres på apoteket for at blive destrueret korrekt. Sidste år gennemførte alliancen bl.a. en landsdækkende oplysningskampagne, som guidede danskerne til, hvordan de håndterer og skiller sig af med ubrugt og udløbet medicin.

Ældre patienter i sundhedsvæsenet

Ældre Sagen arbejder for, at du oplever en sikker og værdig behandling, når du bliver indlagt.
Læs mere om mærkesagen sundhedsvæsen

Sidst opdateret 08.04.2024