Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser 2021

Resultater på landsplan for 80+-årige akut somatisk indlagte patienter fra den landsdækkende undersøgelse af patientoplevelser 2021, Center for Patientinddragelse (CPI). CPI's særudtræk for Ældre Sagen.

Resultaterne for 80+-årige akut indlagte patienters oplevelser fra mødet med hospitaler ser Ældre Sagen som udtryk for, at for mange ældre akut indlagte patienter bl.a. oplever, at:

  • de ikke får tilstrækkelig information til at være trygge efter udskrivelsen og ikke er informerede tilstrækkeligt om deres medicin, symptomer og det videre forløb efter udskrivelsen.
  • der ikke er tæt samarbejde mellem hospital og kommune om deres udskrivelse.
  • forskelligt personale giver dem information, der ikke stemmer helt overens, og at der mangler en med et overordnet ansvar for forløbet.
  • hverken de selv eller deres pårørende bliver taget med i beslutninger.

Resultater for 80+-årige patienters oplevelser

I det følgende er et oprids af udvalgte resultater. Tallene fra 2021 ligger i overvejende grad på niveau med tallene fra 2020. Hvor der er sket en større udvikling, er det kommenteret nedenfor. Samtidig er resultatet nævnt for den region, der har den højeste andel set på landsplan. 

Samarbejde om udskrivelse

Sammenlagt hver femte (20 pct.) akut indlagte patient over 80 år oplever, at hospitalsafdelingen og kommunal pleje slet ikke eller kun i ringe grad samarbejder om udskrivelsen. Det står værst til i Region Sjælland, hvor det samme gør sig gældende for 29 pct. 

Information til patienter

Godt hver femte (21 pct.) akut indlagte patient over 80 år oplever i nogen grad og sammenlagt 16 pct. slet ikke eller i ringe grad, at personalet informerer tilstrækkeligt, så patienten er tryg efter udskrivelsen. Den højeste andel ses i Region Hovedstaden, hvor sidstnævnte gør sig gældende for 21 pct.

Omkring hver femte (21 pct.) akut indlagte patient over 80 år oplever slet ikke og 8 pct. i ringe grad at få information om, hvor de kan stille spørgsmål efter udskrivelsen. I Region Sjælland gør det sig gældende for sammenlagt 39 pct. 
Knap hver tredje (30 pct.) akut indlagte patient over 80 år oplever slet ikke eller i ringe grad at få information om symptomer, som patienten skal være opmærksom på efter udskrivelsen. I Region Sjælland, der har den højeste andel, drejer det sig om 36 pct.

Hver fjerde (25 pct.) akut indlagte patient over 80 år oplever, at de slet ikke eller i ringe grad får information om den videre plan for forløb fx opfølgning/genoptræning. Resultatet for Region Sjælland viser den højeste andel, som ligger på 33 pct.

Information vedr. medicin

Omkring hver fjerde (28 pct.) akut indlagte patient over 80 år oplever slet ikke eller i ringe grad at få information om (bi-)virkning ved medicin under indlæggelsen. Værst står det til i Region Sjælland, hvor det samme gør sig gældende for 37 pct. 

Omkring hver tredje (37 pct.) akut indlagte patient over 80 år oplever slet ikke eller i ringe grad at få information om (bi-)virkning ved ny medicin til efter udskrivelsen. Højeste andel ses i Region Sjælland, hvor den ligger på 40 pct. 

Omkring hver tredje (35 pct.) akut indlagte patient over 80 år oplever ikke, at personalet ved ankomst spørger ind til patientens medicinforbrug. Det står værst til i Region Sjælland, hvor det samme gør sig gældende for 42 pct.

Kontinuitet i information og personale

Blandt akut indlagte patienter over 80 år oplever 23 pct., at information fra forskelligt personale i nogen grad stemmer overens, mens 5 pct. oplever dette kun i ringe grad eller slet ikke. Andelen er højest i Region Sjælland og Region Hovedstaden, hvor der begge steder er 7 pct., der i ringe grad eller slet ikke oplever denne kontinuitet. 

Omkring hver fjerde (24 pct.) akut indlagte patient over 80 år oplever slet ikke eller i ringe grad, at én læge tager et overordnet ansvar for patientens samlede forløb. Dette er en stigning på 3 procentpoint fra 2020. I Region Hovedstaden gør det samme sig gældende for 28 pct.

Inddragelse i beslutninger

Sammenlagt 31 pct. akut indlagte patienter over 80 år oplever, at personalet i ringe grad eller slet ikke giver patienterne mulighed for at deltage i beslutninger om behandlingen. Med 36 pct. tegner Region Sjælland sig med den højeste andel på dette resultat.

Sammenlagt 32 % akut indlagte patienter over 80 år oplever, at personalet i ringe grad eller slet ikke giver patienternes pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om behandlingen. Dette er et fald på 5 procentpoint fra 2020, så der er sket en positiv udvikling.

I Region Sjælland er der med 40 pct. den højeste andel på landsplan, der oplever, at personalet i ringe grad eller slet ikke giver patienternes pårørende mulighed for at deltage i beslutninger om behandlingen.

Se nærmere for de landsdækkende resultater og for hver region i links nedenfor.

Hent resultater på landsplan

Hent resultater for Region Hovedstaden

Hent resultater for Region Sjælland

Hent resultater for Region Nordjylland

Hent resultater for Region Midtjylland

Hent resultater for Region Syddanmark

Ældre patienter i sundhedsvæsenet

ÆLDRE SAGEN ARBEJDER FOR, AT DU OPLEVER EN SIKKER OG VÆRDIG BEHANDLING, NÅR DU BLIVER INDLAGT.
Læs mere om mærkesagen sundhedsvæsen

Sidst opdateret 08.04.2024