Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Undersøgelse: Den omsorgsbetingede livskvalitet blandt hjemmehjælpsmodtagere

Hjemmehjælpsmodtagere har i de seneste år oplevet et betydeligt fald i den omsorgsbetingede livskvalitet. Det viser en ny undersøgelse, som det nationale forskningsinstitut VIVE har foretaget for Ældre Sagen.

Undersøgelsen viser, at der har været et signifikant fald blandt hjemmehjælpsmodtagere i den såkaldte omsorgsbetingede livskvalitet. I undersøgelsen har VIVE gjort brug af den internationalt validerede undersøgelsesmetode ASCOT til at måle livskvaliteten indenfor otte forskellige områder: Kontrol over dagliglivet, personlig pleje og velbefindende, mad og drikke, boligen, tryghed, aktiviteter, social kontakt samt værdighed.

Indenfor alle otte områder har den omsorgsbetingede livskvalitet været faldende i den undersøgte periode fra 2012 til 2017. Den omsorgsbetingede livskvalitet er signifikant lavere i 2017 end i 2012 på seks ud af de i alt otte områder. Størst er faldet indenfor områderne tryghed og boligen. Undersøgelsen viser endvidere, at hjemmehjælpsmodtagerne har flest udækkede behov indenfor områderne social kontakt og aktiviteter. Begge er områder, hvor klippekortsordningen skulle være med til at afhjælpe behovet.

Retten til at kunne klare sig i eget hjem

Hjemmehjælpen er et kerneområde for Ældre Sagen. Der skal til enhver tid være god og velfungerende hjælp og pleje – med udgangspunkt i den enkeltes behov.
Læs mere om mærkesagen hjemmehjælp og rehabilitering

Sidst opdateret 08.04.2024