Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Folkepension

Guide til regler og satser for kommende og nuværende pensionister

Tjen 122.004 kroner uden at påvirke din personlige tillægsprocent

Som folkepensionist kan du i 2024 tjene 122.004 kr. pr. kalenderår, uden det påvirker din personlige tillægsprocent. Men arbejdsindtægten har betydning for din boligydelse.

Artiklen kort

Tjen 122.004 kr. uden at påvirke tillægsprocenten

Så længe din årlige arbejdsindtægt er under 122.004 kroner, påvirker arbejdsindtægten ikke din personlige tillægsprocent.

Det år, hvor du bliver folkepensionist, vil dit fradrag blive justeret i forhold til, hvor mange måneder du er på folkepension i det kalenderår.

Din indtægt vil indgå i beregning af din boligydelse.

Læsetid 1-2 minutter

_________________

Beløbet på de 122.004 kroner per kalenderår er før skat, og efter at dit AM-bidrag fratrukket. Du skal betale skat inkl. AM-bidrag af hele din arbejdsindtægt.

Så længe din årlige arbejdsindtægt er under de 122.004 kroner, påvirker arbejdsindtægten ikke din personlige tillægsprocent.

Nye regler

Den 1. juni 2023 blev det vedtaget, at du som folkepensionist ikke vil blive modregnet i din folkepensions grundbeløb eller pensionstillæg på grund af din egen arbejdsindtægt.

Det vil sige, at du som folkepensionist kan have en arbejdsindtægt og alligevel få fuld folkepension.

Det vil være med virkning fra 2024 med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2023.

Læs også: Arbejd skattefrit på pension

Dit fradrag er personligt

Dit fradrag ved beregning af din personlige tillægsprocent er personligt. Din personlige tillægsprocent bruges ved beregning af ældrecheck, helbredstillæg, mediecheck og varmetillæg.

De 122.004 kroner om året gælder for de indtægter, du selv har ved personligt arbejde. Det vil sige lønarbejde og indtægt ved personligt arbejde i selvstændig virksomhed.

Din ægtefælle eller samlever kan ikke få del i dit fradrag.

Fradraget gælder et kalenderår

Fradraget på de 122.004 kroner gælder for et helt kalenderår. Det er uden betydning, om du har en løbende indtjening over hele året, eller du tjener alle pengene på fx to måneder.

Du kan tjene 122.004 kroner på et år, før din arbejdsindtægt indgår i beregningen af din personlige tillægsprocent.

Det år du bliver folkepensionist

Du skal være opmærksom på, at der er særlige regler for det år, hvor du bliver folkepensionist.

Fradraget bliver justeret i forhold til, hvor mange måneder du er på folkepension i det kalenderår. Hvis du fx er på folkepension i fire måneder, er dit fradrag i det kalenderår 40.668 kroner.

Læs mere om beregning af pensionstillægget i Ældre Sagens håndbog "Værd at vide" 

Hvis du får boligydelse

Har du indtægt fra et arbejde, vil indtægten indgå i beregning af din boligydelse. Det gælder også, hvis din indtægt er under 122.004 kroner om året.

Læs artiklen: Personlige tillæg 

Få rådgivning

Du er altid velkommen til at kontakte vores rådgivere, hvis du har brug for hjælp eller gode råd.

Kontakt Ældre Sagens Rådgivning

Sidst opdateret 03.01.2024