Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Digital kontakt til det offentlige

MitID, digital post og digital selvbetjening

Sådan brevstemmer du

Du kan brevstemme til folketingsvalg og kommunale og regionale valg. Det kan være relevant, hvis du fx bor på plejehjem eller ikke har mulighed for at komme til valgstedet.

Hvis du ikke kan møde op på dit valgsted på selve valgdagen, så kan du brevstemme inden selve valgdagen.

Du kan brevstemme i hvilken som helst kommune i Danmark. Spørg kommunen om åbningstider for brevstemmeafgivning, da de kan variere fra kommune til kommune. 

Alle kan brevstemme

Alle borgere i Danmark med stemmeret kan brevstemme i stedet for at møde op og afgive sin stemme på valgdagen.  

Hvis du brevstemmer, kan du ikke også stemme på valgdagen.

Du må gerne brevstemme flere gange, fx hvis du ombestemmer dig undervejs. Det er så den sidst afgivne brevstemme, der tæller.

Hvor kan jeg brevstemme?

Du kan brevstemme, uanset hvilken kommune du bor i i Danmark. 

Der er flere steder, hvor du kan brevstemme:

  • på borgerservicecentret i kommunen
  • på nogle lokale biblioteker
  • på sygehuset, hvis du er indlagt
  • på plejehjem, beskyttede boliger og i ældreboliger, hvis du er beboer
  • i dit eget hjem, hvis du er syg eller ikke har førligheden til at forlade dit hjem
  • i udlandet, kan du brevstemme på den danske ambassade eller det danske konsulat

Du skal huske at have gyldig legitimation med, når du brevstemmer. Det kan fx være pas, kørekort eller sundhedskort.

Brevstemme i eget hjem – stem hjemmefra

Du kan også brevstemme, selv om du er syg eller af en anden grund ikke er i stand til fysisk at forlade dit hjem. 

Skal du brevstemme hjemmefra, så skal du udfylde et særligt ansøgningsskema fra din kommune.

Du får ansøgningsskemaet i Borgerservice i din kommune.

Få hjælp til ansøgning hos Borgerservice i din kommune

Får du hjemmepleje eller sygepleje, skal kommunen sørge for, at du får et ansøgningsskema. Du kan også søge om at brevstemme hjemmefra ved at ringe til Borgerservice.

Find dit nærmeste borgerservicecenter 

Sådan brevstemmer du derhjemme

  1. To stemmemodtagere kommer hjem til dig med stemmematerialet på et aftalt tidspunkt, når din ansøgning er godkendt.
  2. Du sætter dit kryds og kommer din brevstemme i en lukket kuvert.
  3. Stemmemodtagerne tager din brevstemme med tilbage til kommunen.
  4. Her bliver din stemmeseddel lagt i stemmekassen på selve valgdagen sammen med de almindelige stemmesedler.

Sådan stemmer du fra plejehjemmet eller hospitalet

Bor du på plejehjem, eller er du indlagt på sygehuset, så sørger kommunen for, at du kan brevstemme derfra. 

Kommunen sørger for, at der kommer tilforordnede vælgere hen på plejehjemmet. De udleverer brevstemmeseddel og følgebrev og registrerer din stemme.

Hvis du er indlagt på et hospital, så er det personalet dér, der fungerer som brevstemmemodtagere.

Læs mere om digital kontakt til det offentlige

Sidst opdateret 22.02.2024