Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Plejebolig og plejehjem

Få hjælp til et godt liv på plejehjem

Frit valg af plejehjem

Er du blevet godkendt til en plejehjem i din egen kommune, kan du søge en tilsvarende bolig i en anden kommune.

Overvejer du at søge en plejebolig i en anden kommune, kan det som udgangspunkt lade sig gøre. Der er nogle betingelser, der skal være i orden, hvis dit ønske skal opfyldes.

Ventelister

Er du blevet visiteret til en plejebolig, bliver du som udgangspunkt optaget på en venteliste i din egen kommune.

Du skal dog være opmærksom på, at kommunen anviser pladser til de personer, der har størst behov for pågældende bolig, og derefter til de personer, som har stået længst på ventelisten. Ventelisten er således ikke en anciennitetsliste.

Kommunen skal oplyse følgende om ventelister til plejebolig:

  • Antal personer på venteliste
  • Gennemsnitlig ventetid
  • Om de ventende kommer fra hjemkommunen eller en anden kommune
  • Konsekvenser af at sige nej til et botilbud
  • Om der er givet afslag til udefrakommende om at komme på ventelisten

Dobbelt visitation

Du kan få en plejebolig i en anden kommune end din nuværende bopælskommune, hvis tilflytningskommunen også vurderer, at du har behov for den type bolig. Det betyder, at du skal igennem en såkaldt dobbelt visitation.

Hvis du godkendes af din bopælskommune, sender denne ansøgningen til den kommune, som du ønsker at flytte til.

Tilflytningskommunen skal behandle din ansøgning på samme vilkår som en ansøgning fra kommunens egne borgere.

Få svar på dine spørgsmål om de nyeste satser, love og ændringer på ældreområdet i håndbogen Værd at vide. Bogen kommer i en ny udgave hvert år.

Har du ingen særlig tilknytning til den ønskede kommune, kan kommunen afslå optagelse på ventelisten. Det kan være af hensyn til at tilbyde kommunes egne borgere et passende tilbud

Tilflytningskommunen kan ikke afslå optagelse på ventelisten, hvis dit ønske om flytning sker på baggrund af, at du:

  • Vil bevare en tæt kontakt til nære pårørende, der bor i tilflytningskommunen (børn, søskende, ægtefælle, samlever eller andre med nær tilknytning til ansøgeren). Der stilles ikke krav om egentlig slægtskab. 
  • Har en bestemt religiøs tro og gerne vil bo sammen med andre, der deler din tro.
  • Gerne vil bo i en særlig bolig, beregnet for personer, der er omfattet af lov om erstatning til besættelsestidens ofre.
  • Søger en bolig, der har et særligt tegnsprogmiljø for døve/døvstumme.
  • Søger en bolig, der er indrettet til blinde.

Få styr på regler, love og muligheder inden for boligområdet i håndbogen "Værd at vide" 

Venteliste for plejebolig- og hjem

Når du er blevet visiteret til en plejebolig, kan du vælge at komme på enten den generelle eller den specifikke venteliste.

Den generelle venteliste for plejebolig og -hjem

På den generelle venteliste skal du søge bredt. Du bliver tilbudt en plads på et vilkårligt plejehjem eller plejebolig, så snart der bliver en ledig bolig – og det er din tur på listen.

Kommunen er forpligtet til at tilbyde dig en plejebolig indenfor to måneder, hvis du har valgt at blive skrevet på den generelle venteliste. 

Den specifikke venteliste for plejebolig og -hjem

Hvis du derimod ønsker at bo på et bestemt plejehjem eller i en bestemt plejebolig, vil du komme på den specifikke venteliste.

Du vil blive tilbudt en plads, når der er en plads ledig på det specifikke plejehjem.

Din plejehjemsgaranti bortfalder, hvis du bliver skrevet op på den specifikke venteliste. Det betyder, at du kan komme til at vente markant længere end to måneder, før du får tilbudt en bolig.

Du og dine pårørende må derfor overveje, hvor akut dit behov for en ny bolig er. 

Læs om bogen '300 gode råd til pårørende om plejehjem'

Plejehjemsoversigten

På Plejehjemsoversigten kan du få et overblik over de enkelte plejehjem i Danmark. Hjemmesiden giver blandt andet indblik i plejehjemmenes værdier, aktiviteter og faciliteter.

Læs mere på www.plejehjemsoversigten.dk

Læs mere om, hvad en plejebolig er, i håndbogen "Værd at vide"

Sidst opdateret 14.06.2024