Søg på www.aeldresagen.dk
Logo

Plejebolig og plejehjem

Få hjælp til et godt liv på plejehjem

Sådan bliver du visiteret til en pleje- eller ældrebolig

Din bopælskommune visiterer til pleje- og ældreboliger. Det sker efter en individuel og konkret vurdering af dit behov.

Artiklen kort

Der er forskel på kriterierne, alt efter om du skal visiteres til en ældrebolig eller en plejebolig.

Når du skal visiteres til en ældrebolig, er udgangspunktet, at du er i stand til at bo selv uden døgnpleje.

Skal du visiteres til en plejebolig, skal du have behov for pleje, som er en del af plejeboligens tilbud.

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvordan proceduren for visitering er. 

Læsetid: 5-7 minutter

--------------------------

For nogle er det en følsom og måske overvældende situation, hvis man selv, eller en i familien, står overfor at skulle flytte i ældrebolig eller plejebolig.

Der kan opstå en del tanker og spørgsmål. Fx helt praktisk som: Hvad er forskellen på en ældrebolig og en plejebolig? Eller hvad kræver det at komme i en ældrebolig? Hvad med visitation?

Vi har samlet en række svar i denne artikel. Du er også altid velkommen til at kontakte Ældre Sagens rådgivning.

Der er forskel på en ældrebolig og en plejebolig

Mange undrer sig over forskellen på en plejebolig og en ældrebolig, men forskellen på de to boliger er faktisk enkel.

I en plejebolig er der tilknyttet pleje. Det er der ikke i en ældrebolig, hvor du skal visiteres for at modtage hjemmehjælp – lige som i enhver anden bolig.

Hvis du, eller en i din familie, bliver visiteret til en plejebolig, sker det, fordi der er behov for pleje døgnet rundt.

En ældrebolig vil man blive visiteret til, hvis man godt kan klare sig uden fast pleje, men ens fysiske og psykiske funktionsevne vurderes til at være så nedsat, at man ikke bør blive i eget hjem.

Både en plejebolig og en ældrebolig er indrettet, så der tages hensyn til funktionsnedsættelse. Der er fx brede døre, ingen fodtrin, og badeværelserne er så store, at der er plads til at få hjælp i badet og ved toiletbesøg.

Du skal visiteres af kommunen

Du kan kontakte din kommune, som kan sætte gang i en behandlingsproces, hvis du gerne vil vide, om du – eller en du kender – kan få en ældrebolig eller en plejebolig. Kommunen kan også på eget initiativ sætte gang i sådan en proces.

Du skal gennem en visitation for at blive godkendt til enten en ældrebolig eller plejebolig. Det kræver en betydelig forringet funktionsevne at blive godkendt til en ældrebolig eller en plejebolig.

Den fysiske og psykiske funktionsevne vil blive vurderet i forhold til situationen i det nuværende hjem.

Sådan bliver du visiteret

Visitation foregår forskelligt fra kommune til kommune.

Fælles er, at en visitation er en konkret og individuel vurdering af funktionsevnen – dine evner til at bevæge dig og klare dig. Med baggrund i den vurdering beslutter visitator, om en person kan godkendes til en ældrebolig eller en plejebolig.

Som regel vil der komme en medarbejder fra kommunen hjem til den, der skal visiteres. Kommunens indtryk, på baggrund af besøget, vil blive sammenholdt med det, pårørende fortæller om hverdagen, funktion og behov.

Visitation kan foregå forskelligt fra kommune til kommune

Selve vurderingen sker i sammenhæng med kommunens andre tilbud. Fx hjemmehjælp, der hjælper med personlig pleje, hjælpemidler, mad, permanent eller midlertidig dags- og natpleje eller besøg på daghjem eller ældrecenter.

Det er vigtigt at huske, at landets kommuner vurderer individuelt, hvem der kan visiteres, og hvem der ikke kan. Du kan derfor ikke sammenligne fx din fars situation med din venindes mor, som bor i en anden kommune. Alt afgøres på baggrund af individuelle fakta, og resultaterne kan ikke sammenlignes.

Hvis du godkendes, kommer du på en venteliste til en bolig. Kommunen skal tilbyde dig en plejebolig indenfor otte uger. Skal du have en ældrebolig, er der ingen ventegaranti, her følger du en venteliste.

Det kan du selv gøre før en visitation

Selvom du ikke ved præcis, hvordan din visitation kommer til at foregå, så anbefaler vi, at du, eller andre tæt på dig, forbereder jer, inden samtalen med kommunen:

  • Snak med hinanden om, hvorfor det er nødvendigt med en flytning.
  • Overvej, hvor stort eller lille plejebehovet er.
  • Begynd at sætte ord på alt det, der ikke fungerer i nuværende bolig.
  • Lav et døgnhjul time for time, hvor I skriver ned, hvad du foretager dig, hvad du ikke selv kan gøre, og på hvilke områder du kunne have brug for hjælp eller andre omgivelser.
Om artiklen Kilde
Ældre Sagens Rådgivning.

Skribent
MetteMaje Skøtt, Digital producent, Ældre Sagen.

Sidst opdateret 16.07.2024